Håmsø søker patentrådgiver

Er du en utadvendt nerd? Interessert i ny teknologi, juss og næringsliv? Da er kanskje patentrådgiver i Håmsø Patentbyrå rette jobben for deg?

Av Håmsø Patentbyrå

1. februar, 2021

Hos Håmsø Patentbyrå lever vi av og for innovasjon. Hvis du er teknisk interessert, strukturert og god til å forstå og formidle kompliserte problemstillinger på en forståelig måte, så har du et godt utgangspunkt for å lykkes som patentrådgiver.  

I Håmsø Patentbyrå bidrar vi til verdiskaping for kundene våre gjennom rådgivning om best mulig håndtering av rettigheter for teknologi og varemerker. Dette innebærer blant annet sikring av kundenes rettigheter knyttet til patenter, varemerker og design, men også rådgivning om hvordan kundene skal forholde seg til andres rettigheter. Dette har vi gjort i mer enn 70 år, og vi ble i fjor tildelt en åttendeplass i Financial Times’ kåring av Europas beste patentbyråer.

Vi har hovedkontor i Stavanger og jobber primært med kunder over hele Norge, men også internasjonalt. I 2020 flyttet vi inn i nye lokaler i 2020park på Forus. Her trives vi i toppetasjen med god plass, cellekontorer, massasjestol, sosiale soner og mange felles fasiliteter på bygget. I tillegg har vi kontorfelleskap i Innovation Dock i Sandnes og CoWorks i Kristiansand. Det gir oss mulighet til å komme tett oppstarts- og vekstbedrifter i Rogland og Agder.

Håmsø Patentbyrå holder til i moderne lokaler i toppetasjen til 2020Park på Forus, mellom Sandnes og Stavanger. I bakgrunnen skimtes Gandsfjorden.

Håmsø Patentbyrå eies i dag av sju partnere som jobber i selskapet, og vi er totalt ca. 30 medarbeidere.

Som patentrådgiver får du jobbe med spennende kunder som er ledende i teknologiutviklingen i sin bransje. Kundene kommer fra mange forskjellige bransjer, blant annet olje og gass, fornybar energi, IT, akvakultur og landbruk.

Stillingen som patentrådgiver er svært spesialisert og krever teknologiforståelse og interesse for juss og næring. Du vil særlig i starten, men også løpende, få intern opplæring og oppfølging. Du må være innstilt på å kvalifisere deg til tittelen europeisk patentfullmektig. Dette krever intern opplæring og praksis i tre år, i tillegg til eksterne kurs og betydelige selvstudier frem mot europeisk eksamen.

Gode språkferdigheter er sentralt i jobben, og du må derfor beherske engelsk på et høyt nivå både skriftlig og muntlig. Om du i tillegg behersker et skandinavisk språk og/eller tysk eller fransk, er det positivt, men ikke et krav.

Jobben krever selvstendighet og sterke analytiske evner. Du bør derfor helst ha en mastergrad innen et teknologisk fag. En ph.d. i tillegg er positivt. For å søke denne stillingen kan du være nyutdannet eller ha noen års jobberfaring, gjerne fra næringsliv/industri.

Dine personlige egenskaper er avgjørende. Du må oppleves tilgjengelig og serviceinnstilt overfor kundene. Samtidig må du være flink til å lede kunderelasjoner og ikke være redd for å stille spørsmål for å komme helt inn til sakens kjerne. Du må kunne formidle kompliserte problemstillinger på en forståelig måte. Som patentrådgiver vil du tidvis oppleve høyt arbeidspress, og vi vektlegger sterk gjennomføringsevne.

Vi oppfordrer særlig kvinner til å søke.

Kontaktpersoner:

Leder for patentavdelingen Krister Mangersnes.
HR-leder Hege Sølvik Solem.

Kun søknader via webcruiter aksepteres. Klikk her for søkerportalen.
Kandidater vurderes fortløpende.

Et innblikk i hos Håmsø Patentbyrå:

Andre innlegg

Ut i verden med patentsøknaden din?

Ut i verden med patentsøknaden din?

Du har akkurat pustet ut etter å ha mottatt den første offisielle uttalelsen fra Patentstyret, så kommer spørsmålene fra oss: Skal du utenlands? Har du gjort endringer på oppfinnelsen? Skal vi sette i gang arbeidet med PCT-søknad?

Det norske paradoks

Det norske paradoks

Sverige, Danmark og Sveits har flere ganger så mange patentsøknader per innbygger som Norge. Økt globalisering og mer aktiv håndhevelse av patenter gjør norske bedrifter mer bevissthet om immaterielle rettigheter.