Håmsø Patentbyrå:

70 år med ip-rådgiving

Håmsø Patentbyrå AS er et av Norges ledende rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter (IP/IPR), og det eneste patentbyrået med hovedkontor i Rogaland.

Lokalt, nasjonal, internasjonalt:

Håmsø Patentbyrå ble etablert i Sandnes i 1950 av Borge Håmsø. I 2003 overtok sønnene Eivind og Gunnar Håmsø eierskapet og driften av selskapet. I 2019 kjøpte sju ansatte selskapet som nå drives som en partnerbedrift. Håmsø Patentbyrå har et internasjonalt team med ca.  30 ansatte fordelt på seks nasjonaliteter.

kjekt å vite:

Einstein var ansatt i Patentstyret i Sveits da han i 1905 utformet sin relativitetsteori.

Alt du trenger – på en plass:

Komplett tjenestetilbud innen immaterialrett

Håmsø Patentbyrå har et komplett tjenestetilbud innen patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Våre tjenester omfatter rådgiving, forundersøkelser, utarbeidelse av nasjonale og internasjonale søknader om beskyttelse innen våre tjenesteområder, oversettelser, lisensiering, rettstvister og representasjon av søkere overfor norske og internasjonale patentmyndigheter, IP-strategi, overvåking av industrielle rettigheter og analyser.

Vårt viktigste tilbud er vår fagkompetanse

Høy og allsidig kompetanse

Våre rådgivere har teoretisk og praktisk kompetanse innen en rekke fagfelt og teknologier. Alle har universitets- eller høyskoleutdannelse, og flere har doktorgrad. Flesteparten av rådgiverne er sertifiserte europeiske patentfullmektiger (EQE eller EPA).

Våre administratorer har lang administrativ praksis, og våre systemer for saksbehandling og fristovervåking er fra førende bransjeleverandører og holdes oppdatert.

Vi hjelper deg utenfor landets grenser

Internasjonalt nettverk

Håmsø Patentbyrå har lang erfaring med videreføring av norske patentsøknader i utlandet, og vi kan behandle patent-, design- og varemerkesøknader i alle land.

Håmsø Patentbyrå er siden 2018 skandinavisk representant i det internasjonale AIPEX-nettverket som tilbyr en forenklet forvaltning av internasjonale IP-porteføljer.

profesjonelle medlemskap

Våre ansatte har medlemskap i:

  • Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)
  • Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI)
  • Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI)
  • The Netherlands Institute of Patent Attorneys
  • The Chartered Institute of Patent Attorneys (UK)
  • Norwegian Association of Intellectual Property Administrators (NAIPA)
  • International Trademark Association (INTA)
  • A European association representing the interests of brand owners (Marques)

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.