Håmsø blir tettere på gründermiljøet i Rogaland

Håmsø Patentbyrå og Kluge Advokatfirma har lang erfaring med å bistå oppstartsbedrifter og innovatører. Nå inngås partnerskap med Innovation Dock i Sandnes.

Av Håmsø Patentbyrå og Innovation Dock

1. februar, 2021

F.v. Kyrre Tangen Andersen (Kluge Advokatfirma), Krister Mangersnes (Håmsø Patentbyrå), Pia Warland (Innovation Dock) og Camilla Grytten (Kluge)

For å komme tettere på mange av de spennende oppstarts- og vekstbedriftene i Rogaland, har Håmsø Patentbyrå og Kluge Advokatfirma inngått samarbeid med Innovation Dock. Avtalen innebærer blant annet at Håmsø og Kluge får felles kontorplass hos Innovation Dock i Sandnes, nærmere bestemt Rådhusgata 6.

150 medlemmer, -og i vekst

Innovation Dock er møteplass og kontorfelleskap for oppstarts- og vekstbedrifter i Rogaland. Innovation Dock startet for litt over 5 år siden i Stavanger øst, der det i dag sitter over 150 medlemmer i 65+ selskap. Nå har de utvidet til Sandnes, og totalt er det rundt 80 bedrifter som holder til på Innovation Dock. I tillegg har Innovation Dock årlig ca. 120 selskap gjennom sine kurs og programmer, og sitter på et bredt nettverk som kommer medlemmene til gode. I Sandnes vil Innovation Dock kunne huse 60 personer i første trinn.

– Koblingen mellom Innovation Dock og medlemmene gjør at tilgangen til nettverk, kapital og kunnskap er stor. Alle ansatte i Innovation Dock har erfaring fra å drive egen virksomhet, og vi er ledende i Norge i bruk av Disciplined Entrepreneurship fra MIT. Dette bruker vi i utviklingen av programmene våre og i veiledningen av selskap. Sammen tilrettelegger vi for gründere, oppstarts- og vekstselskap, investorer og resten av økosystemet rundt. Det viktigste med vårt arbeid er at vi reduserer risikoen for at gründere feiler gjennom en serie av støttefunksjoner, forteller Helene Meldahl, Communications & Community Manager i Innovation Dock.

Håmsø har tro på Innovation Dock
– Håmsø Patentbyrå har stor tro på Innovation Dock, folkene bak og de programmene som de kjører, og vi mener vi har mye relevant å bidra med som vil komme hele miljøet til gode. I tillegg så gjør vi dette sammen med Kluge, som vi til og med deler kontor med. Vi har sett gang på gang at den kompetansen som Kluge og Håmsø sammen kan bidra med er unik i norsk sammenheng, forteller Krister Mangersnes, avdelingsleder patent hos Håmsø Patentbyrå.
Avtalen mellom Håmsø, Kluge og Innovation Dock strekker seg over tre år, og innebærer at Håmsø og Kluge skal bidra med innhold til Innovation Dock sine medlemmer, både gjennom workshops og foredrag osv., men aller mest bare ved å være til stede og tilgjengelige når det er behov for kompetansen som Håmsø og Kluge kan tilby.
På gründernes premisser

– Gjennom støtte til Innovation Dock og Fauna Eksperimentet, samt fast kontorplass på Innovation Dock vil samarbeidet med Kluge og Håmsø gi stor verdi til leietakere og deltakere i Innovation Docks programmer. Den sterke koblingen mellom partnerne og deres faste tilstedeværelsen i økosystemet, vil tilgjengeliggjøre kompetanse for gründere, samtidig som det vil føre dem enda tettere på det miljøet de i fellesskap ønsker å bistå. –  Det er viktig at vi nå tenker litt annerledes når det kommer til støtteapparatet rundt gründerne. Kompetansen vår vil nå være tettere på selve økosystemet, og finnes der gründeren er – på deres premisser, forteller Camilla Grytten, partner i Kluge Advokatfirma.

En pakke hvor advokatfirma og patentbyrå jobber integrert og sømløst tilrettelegger for et dynamisk samarbeid, hvor økosystemet får tilgang på faglig støtte og rådgivning tilpasset ulike faser av oppstartsreisen. Nettverkene på Innovation Dock kan nå se frem til speed-dating, digitale eventer og meetups med partnerne.

Økt behov for juridisk bistand

Et oljeavhengig næringsliv og fall i oljeprisen har ført til at behovet for innovasjon og omstilling har økt. Vi trenger flere bein å stå på både nasjonalt og regionalt, og på Vestlandet vokser det frem spennende selskaper som tar i bruk kunnskap og erfaringer fra oljesektoren inn i felter som bidrar til nye løsninger. Store satsinger på bl.a. nyutvikling fører med seg økt behov for bistand når det kommer til sikring av rettigheter. Mange er usikre på hvordan en går frem for å beskytte selskapets verdier, og hvorfor dette er så viktig å gjøre tidlig i etableringsfasen. Som gründer er det mye å holde styr på, og flere oppstartsselskap har behov for profesjonell rådgivning på et tidlig stadium. Ved å legge til rette for at næringsliv og gründere kobles tettere sammen i det daglige får selskapene også raskere hjelp som gjør at flere kan unngå typiske gründer-feller.

 Effekten av samarbeid som dette bidrar til kompetanseheving og deling i innovasjonsmiljøene, samtidig får støtteapparatet rundt gründere førstehåndsinnsikt i trender og teknologisatsinger som er med på å forme fremtidens marked, sier Pia Warland, daglig leder ved Innovation Dock.

Tett på også i Kristiansand

Å være tett på oppstarts- og vekstbedrifter er ikke noe nytt for Håmsø. Håmsø har i flere år hatt en liknende avtale med CoWorks i Kristiansand. Her er rådgivere fra Håmsø regelmessig på plass og etter behov.

Om Kluge og Håmsø

Kluge har kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen. Kluges Stavangerkontor er det største advokatkontoret i Rogaland, med cirka femti personer. Kluge er det eneste av de nasjonale advokatfirmaene som har hovedkontor i Rogaland. Stort fokus på IPR-relaterte saker, og har en egen avdeling som arbeider utelukkende med dette.

Håmsø Patentbyrå er et av Norges ledende rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter (IP/IPR), og det eneste patentbyrået med hovedkontor i Rogaland. Financial Times’ forskningspartner Statista rangerte nylig Håmsø Patentbyrå som det 8. beste patentbyrået i Europa.

 

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Vi ser frem til ONS 2022. Det er alltid kjekt å møte folk og bedrifter, som utvikler ny teknologi og løsninger. Husk at oppfinnelser som skal patentbeskyttes, ikke må vises frem før patentsøknad er innlevert.

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Den europeiske varemerke- og designmyndigheten, EUIPO, har for første gang tilbudt sertifiseringskurs for varemerke- og design administratorer. Vi er stolte av begge våre kolleger som deltok og gjennomførte kurset med suksess.