Vårt viktigste tilbud er vår fagkompetanse

Våre MEdarbeidere

Våre rådgivere har en allsidig bakgrunn og solid erfaring innen ulike fagfelt og  produksjonsteknologier. Våre administratorer har lang administrativ praksis innen produktbeskyttelse, og våre systemer for saksbehandling og fristovervåking er av de mest moderne på markedet.

{{pluginSettings.generalSettings.writing.no_results}}
of {{actionSettings.pagesCount}}

Karriere

Patent-, varemerke- og designbeskyttelse er et faglig krevende saksområde som stiller store krav til faglig kompetanse og personlig egnethet. Nye medarbeidere rekrutteres derfor fortrinnsvis når «den rette» kandidaten dukker opp, framfor tradisjonell annonsering etter nye medarbeidere.

Hvis du har erfaring med intellektuelle rettigheter eller ønsker en karriere innen dette spennende fagfeltet så vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Vi er spesielt interesserte i å komme i kontakt med kandidater som er godkjente «European Patent Attorneys» med EQE-eksamen. Om vi ikke har ledig stilling akkurat nå, så kan det plutselig være at vi får behov for akkurat deg!

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, kontakt daglig leder, Rasmus Gjesing, tlf. 51 60 51 51 eller e-post: rasmus.gjesing@patent.no

Rasmus Gjesing

Rasmus Gjesing

Adm. direktør, partner

mob. +47 45 11 78 62
rasmus.gjesing@patent.no

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.