STILLING:

Avd.leder patent | Europeisk patentfullmektig | Partner

KONTAKT:

E-post: krister.mangersnes@patent.no
Telefon: +47 51 60 51 51
Mobil: +47 99 02 70 69

ANSATT:

Krister Mangersnes

Avd.leder patent | Europeisk patentfullmektig | Partner

 

Ansatt i 2010. Leder for patentavdelingen siden 2015. Partner og styreleder i selskapet siden 2019. Registrert europeisk patentfullmektig.

Krister har lang erfaring som europeisk patentfullmektig (EQE), og med å bistå norske og utenlandske klienter med rådgivning innenfor alle områder av immaterialrett, spesielt innenfor patent. Han har tung erfaring med innsigelses- og ankeprosesser, både overfor Patentstyret og KFIR i Norge og for det Europeiske patentverket.

Krister benyttes ofte som sakkyndigvitne i rettssaker om patent og han bistår klienter med strategi i tvistesaker. Han er mye brukt som foredragsholder for næringslivet innenfor områdene immaterialrett og entreprenørskap.

Krister har en doktorgrad i fysikk med spesialisering innenfor solcelleteknologi fra Universitetet i Oslo. Han har også bakgrunn som forsker innenfor solcelleteknologi fra Institutt for Energiteknikk.

Arbeidsspråk er engelsk og norsk, og han har grunnleggende kunnskap i fransk.

Spesialområder:

Fornybar energi, nanoteknologi, halvlederteknologi, maskinteknikk og petroleumsteknologi.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.