varemerke:

BESKYTTER DIN identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Konkurranse­­fortrinn!

Et varemerke er et svært viktig markedsføringsverktøy, og et innarbeidet varemerke vil gi et betydelig konkurransemessig fortrinn.

I mange tilfeller er det varemerket som utgjør den største verdien av et produkt eller et selskap. Eksempler på dette er RedBull® og Coca Cola®.

– Reidun Rosså Korsberg

avdelingsleder design og varemerker hos Håmsø patentbyrå.

Åpningstider

Mandag – fredag:
08:30 – 16:00

Reidun Rosså Korsberg

Reidun Rosså Korsberg

Avdelingsleder design og varemerker. Partner i Håmsø Patentbyrå AS.

mob. +47 97 70 54 55
reidun.korsberg@patent.no

Sørg for at kundene kjenner deg igjen!

Varemerke brukes for å identifisere en bedrift, et produkt eller en tjeneste. Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Sagt om varemerke:

«A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well.»

Jeff Bezos,
grunnlegger av det amerikanske IT-selskapet Amazon.com

Greit å vite:

Hva er et varemerke?

Et varemerke er et kjennetegn som benyttes av et kommersielt foretak for å identifisere seg selv og sitt produkt eller tjeneste overfor kundene, samt å skille sin vare eller tjeneste fra sine konkurrenters tilsvarende varer og tjenester.

Et varemerke som skal registreres må være egnet til å skille innehaverens varer og tjenester fra andres tilsvarende varer og tjenester. Dette betyr at merket må ha særegne trekk som gjør at merket kan gjenkjennes som noens merke. I tillegg kan ikke merket beskrive varene eller tjenestene som det skal registreres for.

Registrert eller uregistrert

Hva betyr TM og ®? 

Et varemerke kan merkes med TM eller ®.

TM (TradeMark) viser ikke til en registrert rettighet, og kan benyttes av alle. 

® (Registerd trade mark) viser at varemerket er registret. Et registrert varemerke har juridisk beskyttelse ifølge varemerkelovgivningen i det landet varemerket er registret, og innenfor valgte produkt- og tjenestekategorier. Eksempler på registrerte varemerker er DYSON®, ULLRIGG®, SKEIE®, og MARIUS®.

til evig tid

Uendelig varighet 

En registrering av et varemerke er gyldig i 10 år og kan fornyes i det uendelige. Et varemerke behøver ikke være nytt for å kunne registreres.

Et registrert varemerke må brukes for registrerte varer/tjenester, ellers har tredjeparter anledning til å kreve registreringen slettet på grunn av manglende bruk. En registrering kan ikke slettes dersom innehaver kan vise til bruk i løpet av de siste 5 årene (Norge).

 

figurer og ord

Typer varemerker

Ordmerke
Et ordmerke er et varemerke bestående av bokstaver og/eller tall, og kan være en forkortelse, et enkelt ord eller navn, slagord eller en setning, eksempelvis JUST DO IT®. Et varemerke kan ikke være beskrivende. En snekker kan derfor for eksempel ikke få registret firmanavnet «SNEKKER1″ som varemerke.

Figurmerke / kombinert merke

Figurmerker er varemerker som består av grafikk (rent figurmerke) eller ord og grafikk sammen (kombinerte merker). Figurmerker kan være i svart/hvitt eller i farge. Hvis merket er i farger, vil fargene være en del av merkets særpreg.

Selv om ordmerker og figurmerker er de vanligste varemerketypene, er det mulig å få enerett til andre typer kjennetegn ved varemerkebeskyttelse, særlig tredimensjonale merker, emballasje, lydmerker og posisjonsmerker.

Fellesmerker og ansvarsmerker:

Fellesmerker er varemerker som registreres i varemerkeregisteret og som er ment for bruk av for eksempel en forening eller sammenslutning av produsenter. Det kan også være i form av et garantimerke. En fellesmerkeregistrering skal inneholde et sett med bestemmelser for bruk av merket.

Ansvarsmerker er merker som importører og produsenter av gull-, sølv- og platinavarer skal benytte for å identifisere produktets opprinnelse, og skal benyttes i tillegg til finhetsgradstempel.

Se eksempler på ordmerker

Håmsø Patentbyrå representerer rettighetshaver

Eksempeler på figurmerker

Håmsø Patentbyrå er fullmektig for rettighetshaver

Varemerke

Rettighetshaver

Utfyllende informasjon

Benedictine Distillerie de la Liqueur de l’Ancienne Abbaye de Fec Fransk destilleri,
www.benedictine.fr
Rosetten Gård
v/Inger Skjervold Rosenfeld
Norsk gårdsmeieri,
www.denblindeku.no
Figgjo AS Norsk porselensprodusent,
www.figgjo.no
Felleskjøpet Norsk leverandør av driftsmidler til landbruk,
www.fk.no
Hankook Tire Co., Ltd. Koreansk dekkprodusent,
www.hanta.co.kr
National Oilwell Norway AS Multinasjonalt oljeserviceselskap,
www.natoil.com
Japan Airlines Co. Ltd. Japansk flyselskap,
www.jal.co.jp
Kverneland ASA Multinasjonal landbruksmaskinprodusent,
www.kvernelandgroup.com
Duplo Data AS Norsk programvareleverandør,
www.team-labora.com
Automobili Lamborghini S.p.A Italiensk bil- og traktorprodusent,
www.lamborghini.it
Lyse Energi AS Norsk energileverandør,
www.lyse.no
Verksgaten AS Norsk kjøpesenter,
www.magasinblaa.no
Norstone AS Norsk leverandør sand og knust stein,
www.norstone.no
Oras Oy Finsk vannarmatur-produsent,
www.oras.com
Runar Steinsystemer AS Norsk belegningssteinleverandør,
www.runar.as
Sandnes Sparebank Norsk sparebank,
www.sandnes-sparebank.no
Scana Industrier asa Norsk stål- og marineleverandør,
www.scana.no
Sega Enterprises Ltd. Japansk underholdningsleverandør,
www.sega.com
Øster Hus AS Norsk byggleverandør,
www.oster-hus.no
På mindre skjermer må man kanskje scrolle til høyre –>

Varemerke

Rettighetshaver

Utfyllende informasjon

ACE OF BASE® Salinja AG Orkester
BONDURA® Bondura Technology AS Norsk festemiddeldistributør,
www.bondura.no
CYBERBASE® National Oilwell Norge AS Oljeserviceselskap,
www.natoil.com
Deutsche Post® Deutsche Post AG Tysk distribusjonsselskap, postvesen,
www.deutschepost.de
Dynatop® Norstone AS Norsk leverandør sand og knust stein,
www.norstone.no
Final Fantasy® Square Enix Co., Ltd. Japansk videospill-leverandør,
www.ffonline.com
GALAXY® Ford Motor Company Multinasjonal bilprodusent,
www.ford.com
Gasnor® Gasnor AS Norsk naturgassleverandør,
www.gasnor.no
HUNTONIT® Huntonit AS Norsk byggvareprodusent,
www.byggma.no
Maxim® Maxim Europe B.V. Hollandsk energidrikkleverandør,
www.maxim.nl
MEKANO® Øglænd System AS Norsk kabelbaneprodusent,
www.oglaend-system.com
MIRAGE® Ford Motor Company Multinasjonal bilprodusent,
www.ford.com
Per Spook® Albin Paget S.A. Norsk/fransk designer
PROSERV® Proserv AS Norsk oljeserviceselskap,
www.proserv.no
ROBINSON-
EKSPEDISJONEN®
Castaway Television Productions Limited Britisk produsent av fjernsyns- og radioprogram.
http://www.castawaytelevision.com
RUBICON® Procon Drilling Services AS
Norsk oljeserviceselskap,
www.procon.no
VARIOMAT® Kverneland ASA Multinasjonal landbruksmaskinprodusent,
www.kvernelandgroup.com
VILLAVENT® Systemair AS Flernasjonalt ventilasjonsfirma,
www.systemair.com/no
På mindre skjermer må man kanskje scrolle til høyre –>

Hva kan vi hjelpe med?

Andre tjenester

Patent: Beskytt din teknologi

Patent gir deg enerett på din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Design: Beskytt form & design

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.