Om oss

HÅMSØ PATENTBYRÅ

Håmsø Patentbyrå AS ble etablert i 1950 som et uavhengig konsulentfirma innen immaterielle rettigheter.

Vi tilbyr tjenester vedrørende patent-, varemerke- og designsøknader, oversettelser, lisensiering, rettstvister og representasjon av søkere overfor norske og internasjonale patentmyndigheter.

Våre ansatte har universitets- eller høyskoleutdannelse (6 med doktorgrad) innen fagområder som mikrobiologi, petroleumsteknologi, geofysikk, materialteknologi, bygningsteknikk, maskinteknikk, hydroteknikk, elektronikk, oceanografi, fysikk, jus og språk. I tillegg omfatter staben diverse støttepersonell, og til sammen er vi 43 personer.

Vi er et av Norges største byråer når det gjelder utarbeidelse av nye patentsøknader. Vi har lang erfaring med videreføring av norske patentsøknader i utlandet, og vårt internasjonale kontaktnett omfatter samarbeidspartnere i mer enn 100 land.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


Vi søker erfarne patentingeniører - søk her