Om oss

HÅMSØ PATENTBYRÅ

Håmsø Patentbyrå AS ble etablert i 1950 som et uavhengig konsulentfirma innen immaterielle rettigheter.

Vi tilbyr tjenester vedrørende patent-, varemerke- og designsøknader, oversettelser, lisensiering, rettstvister og representasjon av søkere overfor norske og internasjonale patentmyndigheter.

Våre ansatte har universitets- eller høyskoleutdannelse (6 med doktorgrad) innen fagområder som mikrobiologi, petroleumsteknologi, geofysikk, materialteknologi, bygningsteknikk, maskinteknikk, hydroteknikk, elektronikk, oceanografi, fysikk, jus og språk. I tillegg omfatter staben diverse støttepersonell, og til sammen er vi 43 personer.

Vi er et av Norges største byråer når det gjelder utarbeidelse av nye patentsøknader. Vi har lang erfaring med videreføring av norske patentsøknader i utlandet, og vårt internasjonale kontaktnett omfatter samarbeidspartnere i mer enn 100 land.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!


Vi søker erfarne patentingeniører - søk her

Gunnar%20H%C3%A5ms%C3%B8_web
Gunnar Håmsø

Juridisk embetseksamen UiB 1986. Advokatfullmektig 1986-1988. Advokatbevilling 1988. Saksbehandler Håmsø fra 1986. Leder for juridisk avdeling i Håmsø fra 1990. European patent attorney. Daglig leder Håmsø fra 2014.


gunnar.hamso@patent.no