KUNDE:

Neodrill

PRODUKT:

Conductor Anchor Node
Patent document no.
NO331978, GB2478105, US9564748
Trademark registration no.
NO306160, NO254681

OM BEDRIFTEN:

Neodrill focuses purely on providing CAN® technology and subsea template solutions to the subsea oil and gas industry.

KUNDEREFERANSE:

Neodrill

 

A CAN (Conductor Anchor Node) is a combination of suction anchor and one joint of conductor. The suction anchor pushes the conductor into the seabed, providing top support for the well.

This solution was developed to facilitate installation of the top hole with light vessels, providing operational and commercial benefits by enabling the subsea well foundation to be in place before the rig arrives on location.

Once installed, the CAN provides a smarter well foundation, removing the risks associated the conventional wellhead system which is widely recognized as the “weak link” in well design.

 

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.