KUNDE:

Alu Rehab AS

PRODUKT:

Netti Dynamic
Patent document no.
NO336366, NO336355,
Trademark registration no.
NO231652, NO303452

OM BEDRIFTEN:

Alu Rehab has become a significant supplier of comfort wheelchairs. The wheelchairs are marketed under the trademarks Netti, and Alu Rehab offers a wide range of sophisticated wheelchairs.

KUNDEREFERANSE:

Alu Rehab

For users with involuntary patterns of movement (spasticity), standard wheelchairs may not provide a comfortable sitting positions over time. In a standard wheelchair, there is a high risk of spasticity forcing the body out of the fitted sitting unit, which can also cause high pressure on exposed parts of the body. Netti Dynamic has a patented system solving this problem.

Netti Dynamic will adjust to the user’s movements by extension, returning to the original sitting position after the extension. This will lead to less discomfort during a spasm than in a traditional wheelchair. The synergy between the leg supports, the back, the seat and the headrest will ensure a comfortable sitting position over time and prevent unintentional movement. It will prevent the user from sliding forward in the chair and thereby getting a bad sitting position and bad distribution of pressure.

The dynamic construction also extends the lifetime of the wheelchair.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.