Vi har noe å fortelle deg

Aktuelle saker

God jul!

God jul!

Snart er det jul og nyttår etter et år som har vært krevende for de aller fleste. Sjelden har vel flere vært enige om at året som snart...

Til utlandet via PCT

Til utlandet via PCT

De fleste som søker patent i flere land velger å gå via PCT. Se her hvordan det fungerer.

EU designregistrering

EU designregistrering

Din design er verdifull. Produkter med god design kan gi deg et viktig konkurransefortrinn i kampen om kundene. Ved å inngi én designsøknad i EU kan du få en registrering som dekker et stort og viktig marked.

Hold patentsøknaden hemmelig etter innlevering!

Hold patentsøknaden hemmelig etter innlevering!

Du vet sikkert at det er avgjørende å holde en oppfinnelse hemmelig frem til en patentsøknad er innlevert. Men visste du at det også kan være lurt å holde patentsøknaden hemmelig etter innlevering?

Suksessfulle FoU-rådgivere

Suksessfulle FoU-rådgivere

Qbird har mål om å bli ett av Norges ledende kompetansehus for utviklingsprosjekter i næringslivet. Nylig ble Qbird samlokalisert med Håmsø Patentbyrå.

Ferrari kjemper for retten til eget design

Ferrari kjemper for retten til eget design

Ferrari SpA har saksøkt Mansory Design & Holding GmbH for designkopiering. En lang, usikker og kostbar rettsprosess kunne vært unngått hvis Ferrari SpA hadde designregistret unike deler av sin Ferrari FXX K. Nå må Ferrari istedet stole på en vaklende uregistrert rettighet.

Takk og velkommen!

Takk og velkommen!

Håmsø Patentbyrå er vel på plass i nye lokaler. Vi ser frem til gode møter og events med både nåværende og fremtidige samarbeidspartnere.