Patent

PATENTBESKYTTELSE ER ET KONKURRANSEVIRKEMIDDEL

Patent gir et unikt konkurransefortrinn. Et nyutviklet patentbeskyttet produkt forhindrer kopiering og gir derved et bedre økonomisk resultat.

Et patent forhindrer andre fra å utnytte dine nye, tekniske løsninger. I inntil 20 år vil man kunne selge sitt produkt uten å måtte konkurrere på pris med andre leverandører.

Når patent er innvilget, regnes beskyttelsestiden fra søknadsdato. Rettsbeskyttelsen har således tilbakevirkende kraft. Det vil derfor kunne medføre erstatningsansvar å etterligne et patentsøkt produkt. Et viktig konkurransefortrinn oppnås på denne måte allerede ved innlevering av søknaden. Ved å opplyse om, for eksempel ved merking av produktet, at produktet er patentsøkt, varsler man sine konkurrenter om at etterligning ikke aksepteres.

En oppfinnelse kan være meget avansert, eller den kan være enkel som bindersen. Felles for gode oppfinnelser er at de omfatter en teknisk løsning som kan utnyttes økonomisk. Patent innvilges på tekniske nyskapninger, men også systemer, fremgangmåter og stoffer kan patenteres. Oppfinnelsen må ikke ha vært beskrevet i f. eks. brosjyrer, tidsskrifter, aviser, på internett eller i patentskrifter. Den må heller ikke ha vært i bruk eller vist på en slik måte at allmennheten kan ha fått kjennskap til den. Dersom oppfinnelsen ikke er vist offentlig utenfor bedriften, betraktes den vanligvis som ny.

Det er også en betingelse at den nye tekniske løsning er en oppfinnelse i lovens forstand, den må ha såkalt "oppfinnelseshøyde". Dette innebærer at løsningen må skille seg vesentlig fra hva som tidligere er kjent. Det er ingen betingelse at oppfinnelsen omfatter nye komponenter. Sammensetning av kjente komponenter på en ny måte vil kunne patenteres dersom kombinasjonen er tilstrekkelig spesiell.
5x6Krister01_DSC6274-background1
Krister Mangersnes

Avdelingsleder patent, Partner

European Patent Attorney (EQE). Ph.D i solcelleteknologi og M.Sc. i materialteknologi. Tidligere forsker ved Avdeling for solenergi hos Institutt for Energiteknikk (IFE).

Spesialområder: fornybar energi, nanoteknologi, halvlederteknologi, maskinteknikk og petroleumsteknologi.

Ansatt hos Håmsø siden 2010.

+47 51 60 51 51 / mob. +47 99 02 70 69
krister.mangersnes@patent.no