KUNDE:

Alu Rehab AS

PRODUKT:

Netti Dynamic S
Patentdokument nr.
NO336366, NO336355,
Varemerkeregistrering nr.
NO231652, NO303452

OM BEDRIFTEN:

Alu Rehab har gjennom 25 år bygget seg opp som en stor leverandør av komfortrullestoler. Rullestolene markedsføres under varemerket Netti, og Alu Rehab tilbyr en rekke typer avanserte rullestoler.

KUNDEREFERANSE:

Alu Rehab

Med en standard rullestol kan det være vanskelig å tilby brukere med et ufrivillig bevegelsesmønster (spastisitet) en god sittestilling over tid. I en standard rullestol er det stor risiko for at spastisitet tvinger kroppen ut av den tilpassede sitteenheten, noe som dessuten kan forårsake høyt trykk på utsatte kroppsdeler. Netti Dynamic har et patentert system som løser dette problemet.

Netti Dynamic kan følge brukerens kroppsbevegelser ved ekstensjon, og føre brukeren tilbake til den opprinnelige sittestilling etter ekstensjonen. Dette gjør at brukeren vil ha mindre ubehag ved en spasme, enn i en standard rullestol. Synergien mellom benstøttene, rygg, setet og hodestøtte sikrer en god sittestilling over tid, og hinder uønskede stillingsendringer og at brukeren glir fremover i stolen og blir sittende i en dårlig sittestilling med dårlig trykkfordeling.

Den dynamiske konstruksjonen forlenger også levetiden til rullestolen.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.