Det norske paradoks

Sverige, Danmark og Sveits har flere ganger så mange patentsøknader per innbygger som Norge. Økt globalisering og mer aktiv håndhevelse av patenter gjør norske bedrifter mer bevisste om immaterielle rettigheter.

Av Rasmus Gjesing

26. mars, 2021

I makrodiskusjoner om innovasjon høres av og til begrepet «det norske paradoks». Det er oppstått i forbindelse med Norge sine høye makroøkonomiske resultater sammenholdt med tilsynelatende lav grad av innovasjon. Det er skrevet mange artikler om dette og det er selvfølgelig flere nyanser. Mye avhenger av hvordan innovasjon måles, hvilke parameter som vektlegges etc., men det blir det for omfattende å gå inn på her.

Patentaktivitet, herunder innleveringer av patentsøknader, går dog ofte igjen som et anvendt kriterium. Studerer vi det Europeiske Patent kontor (EPO) sin liste over patentinnleveringer fordelt på land, så topper et land som Norge ellers ofte sammenliknes med denne listen – nemlig Sveits. Sveits har over 8 ganger så mange patentinnleveringer per innbygger som Norge, som er på 15. plass. Våre naboer Sverige og Danmark er på samme liste henholdsvis nummer 2 og 3 med ca. 3-3,5 ganger flere innleveringer per innbygger enn Norge.

Håmsø Patentbyrå opplever imidlertid at det er en økende bevissthet om immaterielle rettigheter hos våre kunder. Det er bra! Økende globalisering vil etter hvert føre til at konkurransesituasjonen skjerpes, og da er det viktig at bedriftene tar bevisste valg om best mulig beskyttelse, håndtering og utnyttelse av egen IP. Nasjonalt på makronivå er kvantitet kanskje viktig, men for den enkelte bedrift anbefaler vi at fokus mer er rettet mot kvalitet og bevisste valg. Ikke kun i forhold til seg selv, men også i forhold til konkurrentenes rettigheter. Her ser Håmsø Patentbyrå nemlig en tendens til mer aktiv håndhevelse med derav følgende tvistesaker. Det er kanskje heller ikke uten betydning at antall patenter i kraft i Norge er tredoblet de siste 10 år. Nå er 47 000 patenter i det norske markedet som bedriftene må forholde seg til.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Managing IP Awards-programmet er dedikert til å hedre enestående bidrag og fremskritt innen immaterielle rettigheter fra det foregående året. Prisene anerkjenner fremragende arbeid innen en rekke områder innen immaterielle rettigheter i over femti juridiske...