Det norske paradoks

Sverige, Danmark og Sveits har flere ganger så mange patentsøknader per innbygger som Norge. Økt globalisering og mer aktiv håndhevelse av patenter gjør norske bedrifter mer bevisste om immaterielle rettigheter.

Av Rasmus Gjesing

26. mars, 2021

I makrodiskusjoner om innovasjon høres av og til begrepet «det norske paradoks». Det er oppstått i forbindelse med Norge sine høye makroøkonomiske resultater sammenholdt med tilsynelatende lav grad av innovasjon. Det er skrevet mange artikler om dette og det er selvfølgelig flere nyanser. Mye avhenger av hvordan innovasjon måles, hvilke parameter som vektlegges etc., men det blir det for omfattende å gå inn på her.

Patentaktivitet, herunder innleveringer av patentsøknader, går dog ofte igjen som et anvendt kriterium. Studerer vi det Europeiske Patent kontor (EPO) sin liste over patentinnleveringer fordelt på land, så topper et land som Norge ellers ofte sammenliknes med denne listen – nemlig Sveits. Sveits har over 8 ganger så mange patentinnleveringer per innbygger som Norge, som er på 15. plass. Våre naboer Sverige og Danmark er på samme liste henholdsvis nummer 2 og 3 med ca. 3-3,5 ganger flere innleveringer per innbygger enn Norge.

Håmsø Patentbyrå opplever imidlertid at det er en økende bevissthet om immaterielle rettigheter hos våre kunder. Det er bra! Økende globalisering vil etter hvert føre til at konkurransesituasjonen skjerpes, og da er det viktig at bedriftene tar bevisste valg om best mulig beskyttelse, håndtering og utnyttelse av egen IP. Nasjonalt på makronivå er kvantitet kanskje viktig, men for den enkelte bedrift anbefaler vi at fokus mer er rettet mot kvalitet og bevisste valg. Ikke kun i forhold til seg selv, men også i forhold til konkurrentenes rettigheter. Her ser Håmsø Patentbyrå nemlig en tendens til mer aktiv håndhevelse med derav følgende tvistesaker. Det er kanskje heller ikke uten betydning at antall patenter i kraft i Norge er tredoblet de siste 10 år. Nå er 47 000 patenter i det norske markedet som bedriftene må forholde seg til.

Andre innlegg

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Vi er stolte av å kunngjøre at våre medarbeidere Andy Caulfield og Filipe Funenga er blitt anerkjent som «Rising Star 2023» av Managing Intellectual Property (Managing IP) i en nylig publisert bransjekåring. Tilbakemeldinger fra klienter og konkurrenter utgjør...

AIPPI World Congress 2023

AIPPI World Congress 2023

AIPPI er verdens ledende ideelle organisasjon dedikert til utvikling og forbedring av lover for beskyttelse av immaterielle rettigheter. Verdenskonferansen er også et effektivt møtested for internasjonalt samarbeid, da den sikrer gode relasjoner til bransjekollegaer i...

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Vi ser frem til AIPPI 2023 som er en global konferanse for vår bransje. Det er en viktig møteplass for å holde oss faglig oppdatert samt sikre gode relasjoner til bransjekolleger i andre land. På den måte kan vi hjelpe våre kunder best mulig også globalt.