Design

BESKYTTELSE AV NYSKAPT DESIGN

Et produkts ytre form og utseende (design) kan designbeskyttes. Også deler av et totaldesign, for eksempel hanken på en kopp, kan designbeskyttes. Det samme gjelder ornamenter, f.eks. mønster på klær, tekstiler, tapet o.l. Til og med skjermbilder, skriftfonter og sammenstillingen av produkter, for eksempel et kjøkken eller en togkupé, kan beskyttes.

Som følge av stadig økende konkurranse, legges det i dag stor vekt på design. Et produkts utseende vil ofte være den viktigste salgsfaktor. Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produkt du har utviklet og beskyttet.

Det er en forutsetning for å oppnå designbeskyttelse at produktets utforming representerer et nytt design som skiller seg fra tidligere utforminger. En designregistrering er gyldig i 5 år, men kan ved fornyelse holdes i kraft i inntil 25 år.
5x6Reidun01_Reidun%20Korsberg%2003%20(002)-background
Reidun Rosså Korsberg

Avdelingsleder design- og varemerker, Partner

European Trade Mark and Design Attorney. Cand. mag. i engelsk og fransk. Tidligere Varemerkekonsulent hos Håmsø, språklærer i videregående skole og Administrasjonssekretær hos Otteren Trading AS.

Ansatt hos Håmsø siden 2003.

+47 51 60 51 51 / mob. +47 97 70 54 55
reidun.korsberg@patent.no