STILLING:

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig | Partner

KONTAKT:

E-post: richard.weaver@patent.no
Telefon: +47 51 60 51 51
Mobil: +47 47 90 01 00

ANSATT:

Richard Weaver

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig | Partner

 

Ansatt i 2014. Partner i 2019. Dobbelkvalifisert og registrert europeisk patentfullmektig og britisk patentfullmektig.

Richard har mer enn 15 års erfaring i patentjuridisk byråvirksomhet, og har representert klienter av alle typer fra SMB-er til store konsern, innen mange ulike teknologier, for å sikre patentrettigheter og porteføljer i land verden over.

Richard gikk inn i patentfaget i 2004 etter fullført doktorgrad i geofysikk og ansettelse som forsker i et selskap innen elektromagnetiske undersøkelser. Han ble opplært som patentfullmektig i UK og jobbet der de første 10 årene av karrieren, før han kom til Håmsø.

Sakserfaringen hans omfatter bl.a. olje- og marineutstyr, fluidprosessering, programvarebasert databehandling, samt FTO vurderinger og due diligence.

Spesialområder:

Petroleumsteknologi, geovitenskap, datamodellering og forbruksvarer.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.