STILLING:

Avd.leder design- og varemerker | Europeisk varemerke- og designfullmektig | Partner

KONTAKT:

E-post: reidun.korsberg@patent.no
Telefon: +47 51 60 51 51
Mobil: +47 97 70 54 55

ANSATT:

Reidun Rosså Korsberg

Avd.leder design- og varemerker | Europeisk varemerke- og designfullmektig | Partner

 

Ansatt i 2003. Avdelingsleder for varemerke og design siden 2010. Partner siden 2019.

Reidun har lang erfaring med varemerke- og designbeskyttelse i inn- og utland. Hun bistår særlig klienter med rådgiving om varemerke- og designbeskyttelse, forundersøkelser, innlevering og oppfølging av søknader.

Reidun har en cand.mag grad med engelsk, fransk og informatikk fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen.

Før hun kom til Håmsø arbeidet Reidun blant annet som lærer i videregående skole og som sekretær i Otteren Trading AS.

Reidun sine arbeidsspråk er norsk og engelsk, og hun har i tillegg kunnskaper i fransk, tysk og spansk.

Spesialområder:

European Trade Mark and Design Attorney.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.