STILLING:

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig | Partner

KONTAKT:

E-post: kjell.arne.hoff@patent.no
Telefon: +47 51 60 51 51
Mobil: +47 97 00 62 63

ANSATT:

Kjell Arne Hoff

Patentrådgiver | Europeisk patentfullmektig | Partner

 

Ansatt i 2008. Partner siden 2019. Registrert europeisk patentfullmektig.

Før han kom til Håmsø Patentbyrå, jobbet Kjell Arne 19 år i Nutreco Aquaculture Research Centre (ARC) i Stavanger. Her arbeidet han med registrering av legemidler til fisk og var prosjektleder for utvikling av en ny medisin mot lakselus.

Kjell Arne var i åtte år avdelingsleder for fôrproduksjonsforskningen i ARC. I tillegg hadde han ansvar for Nutreco Aquaculture sin patentportefølje.

Kjell Arne underviser på Universitetet i Stavanger innenfor immaterielle rettigheter. Han har vært oppnevnt fagdommer i patentsaker ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Kjell Arne har holdt en rekke foredrag for kunder og næringsliv om immaterialrett og patentstrategi.

Kjell Arne har lang erfaring med å utarbeide patentsøknader og mye erfaring med innsigelsessaker og ankesaker. Han har et bredt kundespekter spesielt innen akvakultur, fiskeri, petroleumsleting og –produksjon og konsumprodukter.

Kjell Arne har en doktorgrad i marin mikrobiologi fra Universitetet i Bergen. I doktorgraden inngikk studier av den fiskepatogene bakterien Vibrio salmonicida. Hans arbeidsspråk er engelsk og norsk, og han har også grunnleggende kunnskap i tysk.

Spesialområder:

Oppdrettsutstyr, fôrteknologi, bioteknologi og petroleumsteknologi.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.