STILLING:

Patentrådgiver

KONTAKT:

E-post: astri.fjelde.maaland@patent.no
Telefon:
Mobil: + 47 45 28 48 98

ANSATT:

Astri Fjelde Maaland

Patentrådgiver

Ansatt 2021.
Astri har en mastergrad i nanoteknologi fra NTNU. Etter endt studie begynte hun hos Nordic Nanovector ASA der hun jobbet med preklinisk utvikling av radioimmunterapi for kreftbehandling. Astri fullførte sin doktorgrad i dette emnet ved Universitetet i Oslo i 2020.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk, men hun behersker også fransk og har grunnleggende kunnskaper i tysk.

Spesialområder:

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.