WIPO PROOF

Med WIPO PROOF kan du få en digital forfalskningssikker dato- og tidsstemplet bekreftelse av en hvilken som helst digital fil.

Av Reidun Rosså Korsberg

8. mars, 2021

WIPO er det globale forumet for immaterielle rettighetstjenester, policy, informasjon og samarbeid. WIPO er et byrå i FN med 193 medlemsland. Du har kanskje hørt om WIPO i forbindelse med de internasjonale søknadssystemene PCT, Madridprotokoll og Haag for patent-, varemerke- og designbeskyttelse. WIPO tilbyr imidlertid flere tjenester knyttet til opphavsrett. Siste skudd på stammen er tjenesten WIPO PROOF.

Digitalt fingeravtrykk

WIPO PROOF er en digital tjeneste som gir en forfalskningssikker dato- og tidsstemplet digital bekreftelse av en hvilken som helst digital fil. Ved bruk av tjenesten setter WIPO PROOF et elektronisk stempel på den digitale filen. Bekreftelsen er en unik kode for akkurat det dokumentet som du har valgt, og det bekrefter at den digitale filen med uendret innhold eksisterte på et nøyaktig tidspunkt. Slik kan du dokumentere arbeidet ditt og sikre deg mot tyveri eller forfalskning av ditt digitale innhold.

WIPO holder sin digitale løsning oppdatert i henhold til utviklingen i krypteringsteknologi. Det digitale stempelet har ingen utløpsdato, og det holdes sikkert lagret i WIPOs database fem år.  Oppbevaringen kan forlenges på forespørsel.

Passer for alle typer digtalt innhold

Tjenesten passer for nær sagt alle typer digitalt innhold som man ønsker å bekrefte eksistensen av. Det kan for eksempel være kreative arbeider slik som skisser, manuskripter eller lyd- og bildefiler. Det kan også passe for avtaleutkast og avtaler, forskningsdata, forskningsrapporter, presentasjoner, algoritmer og mye mer.

Enkel, rimelig og trygg prosess

WIPO PROOF bestilles elektronisk og koster ca. 190 kroner i gebyr pr. stempel. Det gis rabatt ved større antall.

For å få bekreftelsen må du først gå inn på WIPOs nettsted https://ipportal.wipo.int/ og opprette en konto. Deretter åpner du tjenesten her og velger filen som skal bekreftes og betaler gebyret. Den lokale nettleseren vil da skape en unik kode (digitalt fingeravtrykk) for den valgte filen. Koden blir nøyaktig tidfestet av WIPO før den blir sikret med kryptografiske nøkler og bekreftelsen din skapes.

Innholdet i den digitale filen din lastes ikke opp. Det er kun det digitale fingeravtrykket som brukes i prosessen. Derfor kan du være trygg på at dine data ikke kommer på avveie.

Bekreftelse med stor verdi

Tjenesten ble lansert i mai 2020 og er akseptert av alle WIPOs 190 + medlemsland. Den fikk raskt oppslutning, og WIPO opplyser at de pr. januar 2021 har registrert brukere fra 119 land. Tjenesten er nå tilgjengelig på hele ti språk og har vidstrakt anerkjennelse.

Hvis du på et tidspunkt har behov for å tidfeste og dokumentere eksistensen til det digitale innholdet ditt, kan du bestille et sertifikat i pdf-format fra WIPO. Sertifikatet koster ca. 190 kroner i gebyr, og det er tilgjengelig på alle de ti språkene som tjenesten omfatter. Sertifikatet bekrefter filnavnet, det digitale fingeravtrykket og nøyaktig tidspunkt for når bekreftelsen ble bestilt. Dokumentet kan brukes til å forhindre kopiering og annen misbruk av ditt digitale innhold. Den sikre teknologien gjør også dokumentet egnet som dokumentasjon i rettstvister.

Bekreftelsen kan verifiseres gratis og online ved hjelp av verifiseringskoden. Man trenger ikke ha en WIPO-konto for å gjøre det.

Integrering med din egen programvare

WIPO har nylig gjort tjenesten ekstra lett tilgjengelig for storkunder ved å tilby API programvare for integrering med brukerens egen programvare. Dette sikrer rask og kostnadseffektiv bekreftelse av større mengder filer, og gir god kostnadskontroll.

Er WIPO PROOF noe for deg?

WIPO PROOF er ikke en erstatning for patentering av en teknisk løsning eller rettsbeskyttelse av varemerker og design. For å oppnå enerett til patent, varemerker og design må man fremdeles inngi en søknad om slik beskyttelse til de rette myndigheter. Håmsø Patentbyrå hjelper deg gjerne på veien til å få slik rettsbeskyttelse.

WIPO PROOF er ikke en erstatning for notarialbekreftelse. Har du behov for slik bekreftelse må du fremdeles innom notarius publicus i en tingrett eller Oslo byfogdembete.

Trenger du derimot å sikre deg mot kopiering eller forfalskning ved å dokumentere besittelse av et digitalt innhold på et bestemt tidspunkt, så er tjenesten midt i blinken for deg!

Du kan lese mer om WIPO PROOF og få filene dine bekreftet på https://www.wipo.int/wipoproof/en/.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Managing IP Awards-programmet er dedikert til å hedre enestående bidrag og fremskritt innen immaterielle rettigheter fra det foregående året. Prisene anerkjenner fremragende arbeid innen en rekke områder innen immaterielle rettigheter i over femti juridiske...

Statsflagg i vinden – Håmsøs klient vant frem

Statsflagg i vinden – Håmsøs klient vant frem

Etter overbevisende argumentasjon fra Håmsøs side, snudde Patentstyret og innvilget vår klients varemerke. Dette på tross av at de innledningsvis mente at merket var egnet til å oppfattes som det danske statsflagget.