Varemerke

Sjekk om et navn er registrert

Det norske varemerkeregisteret

Klikk HER for å søke i det offisielle norske varemerkeregisteret.

Enhetsregisteret

Klikk HER for å søke på foretaksnavn/firmanavn i Enhetsregisteret (Brønnøysund).

Norske domenenavn

Klikk HER for å sjekke om et domenenavn er registrert i Norge

Etternavn

Klikk HER for å sjekke om et etternavn er beskyttet i Norge (200 eller færre forekomster).

Forkortelser - mellomstatlige organisasjoner

Klikk HER for å sjekke om en forkortelse er internasjonalt beskyttet etter Pariskonvensjonen, Art. 6ter.

Diverse land og organisasjoner

Se nettstedet TMview HER for å sjekke følgende databaser:
OHIM (EU varemerker)
WIPO (Internasjonale varemerker, Madridprotokollen)
Benelux, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Kroatia, Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Marokko, Mexico, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA, Østerrike

Global Brand Database

WIPOs (World Intellectual Property Organizations) Global Brand Database, et elektronisk verktøy som tilbyr et forenklet brukergrensesnitt for søking i over 640 000 registreringer på tvers av flere WIPO databaser. Det inkluderer blant annet internasjonale varemerker, geografiske opprinnelsesbetegnelser, riksvåpen, flagg og forkortelser.
Klikk HER for å søke i Global Brand Database.
Du kan få hjelp til å søke i databasen HER.

Iran

Du kan sjekke om et varemerke er registrert i Iran HER.