Varemerke

Nyttige lenker

Nyttige lenker vedrørende varemerkeregistrering

Patentstyret

Lovdata

Åndsverkloven

Markedsføringsloven

Foretaksnavneloven

Patentstyrelova

Internasjonal registrering

EU-varemerke

Vare- og tjenesteklasser (NICE klassifikasjon)

Patentstyrets produktvelger

TMclass (verktøy for aksepterte vare- og tjenesteangivelser i en rekke land)

Navnesøk (domenenavn, foretaksnavn og varemerke - i ett søk)