Varemerke

Norsk varemerkelovgivning

Lovgivning vedrørende varemerkeregistrering

Varemerkeloven

Varemerkeforskriften

Klassifisering av varemerker