Varemerke

Eksempler på ordmerker


Håmsø Patentbyrå representerer rettighetshaver
 

Varemerke

Rettighetshaver

Utfyllende informasjon

ACE OF BASE®

Salinja AG

Orkester

BONDURA®

Bondura Technology AS

Norsk festemiddeldistributør,
www.bondura.no

CYBERBASE®

National Oilwell Norge AS

Oljeserviceselskap,
www.natoil.com

Deutsche Post®

Deutsche Post AG

Tysk distribusjonsselskap, postvesen,
www.deutschepost.de

Dynatop®

Norstone AS

Norsk leverandør sand og knust stein,
www.norstone.no

Final Fantasy®

Square Enix Co., Ltd.

Japansk videospill-leverandør,
www.ffonline.com

GALAXY®

Ford Motor Company

Multinasjonal bilprodusent,
www.ford.com

Gasnor®

Gasnor AS

Norsk naturgassleverandør,
www.gasnor.no

HUNTONIT®

Huntonit AS

Norsk byggvareprodusent,
www.byggma.no

Maxim®

Maxim Europe B.V.

Hollandsk energidrikkleverandør,
www.maxim.nl

MEKANO®

Øglænd System AS

Norsk kabelbaneprodusent,
www.oglaend-system.com

MIRAGE®

Ford Motor Company

Multinasjonal bilprodusent,
www.ford.com

Per Spook®

Albin Paget S.A.

Norsk/fransk designer

PROSERV®

Proserv AS

Norsk oljeserviceselskap,
www.proserv.no

ROBINSON-
EKSPEDISJONEN®
Castaway Television Productions Limited
 
Britisk produsent av fjernsyns- og radioprogram.
http://www.castawaytelevision.com

RUBICON®

Procon Drilling Services AS

Norsk oljeserviceselskap,
www.procon.no

VARIOMAT®

Kverneland ASA

Multinasjonal landbruksmaskinprodusent,
www.kvernelandgroup.com

VILLAVENT®

Systemair AS

Multinasjonal leverandør av ventilasjonsanlegg,
www.systemair.no