Komplett tjenestetilbud innen immaterialrett

Våre tjenester

Håmsø Patentbyrå AS er et av Norges ledende rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter (IP/IPR), og det eneste patentbyrået med hovedkontor i Rogaland.

Alt du trenger – på en plass:

Håmsø Patentbyrå har et komplett tjenestetilbud relatert til patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Som nordisk partner i IP-nettverket AIPEX kan vi tilby internasjonale selskaper forenklet forvaltning av IP-porteføljen.  

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.

Visste du at:

Da Einstein i 1905 utformet sin relativitetsteori, var han ansatt i Patentstyret i Sveits?

Alt du trenger – på en plass:

Komplett tjenestetilbud innen immaterialrett

Håmsø Patentbyrå har et komplett tjenestetilbud inn patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Våre tjenester omfatter rådgiving, forundersøkelser, utarbeidelse av nasjonale og internasjonale søknader om beskyttelse innen våre tjenesteområder, oversettelser, lisensiering, rettstvister og representasjon av søkere overfor norske og internasjonale patentmyndigheter, IP-strategi, overvåking av industrielle rettigheter og analyser.