Hvis du har registrert et varemerke i USA, må du kunne dokumentere at det brukes. Hvis ikke kan du risikere å miste beskyttelsen.