European Patent Office (EPO) har avslått to patentsøknader hvor oppfinneren var oppgitt å være en robot med kunstig intelligens.