Suksessfulle FoU-rådgivere

Qbird har mål om å bli ett av Norges ledende kompetansehus for utviklingsprosjekter i næringslivet. Nylig ble Qbird samlokalisert med Håmsø Patentbyrå.

Av Håmsø Patentbyrå

1. desember, 2020

Merete Skårland, Olav Mellemstrand, Kristian Rasmussen og Vlad Haukelid i Qbird har på kort tid gjort stor suksess med å bistå FoU-bedrifter.

– Qbirds visjon er å hjelpe bedrifter til å lykkes med sine utviklingsprosjekter, uansett bransje og organisasjon. Mange bedrifter er ikke klar over at det de driver med til daglig er å anse som forskning og utvikling. FoU er mye mer enn teknologi og duppeditter, forteller daglig leder Merete Skårland i Qbird.  Vi har som eksempel på dette bistått Viking med godkjenning av et prosjekt med formål å redusere skader på fotballspillere. Opptrening av hunder til å avdekke rust på rørledninger og utarbeidelse av protokoll for å redusere sykefravær i en helseinstitusjon er andre eksempler på utviklingsprosjekter litt utenom det man normalt tenker på som FoU, som kan kvalifisere for offentlig finansiering.

 Helhetlig tilnærming

Qbird bistår bedriftene gjennom en helhetlig tilnærming til prosessen fra prosjektetablering og optimalisering av finansiering gjennom virkemiddelapparatet, til oppfølging og rapportering.

Suksess med virkemiddelapparatet

– Vi har etablert et betydelig nettverk og kan bidra med koblinger av aktuelle partnere for større samarbeidsprosjekter – typisk IPN (Innovasjonsprosjekt i Næringslivet), Innovasjonskontrakter, Miljøteknologi). Olav Mellemstrand har jobbet med denne typer prosjekter i over 10 år og er en av dem i Norge som har bistått, og fått godkjent, flest store Forskningsrådsøknader (Demo2000-Petromaks2). Bare i år har vi fått godkjent 5 av 5 med totalt over 50 MNOK i støttemidler, forteller Skårland. 

Attraktiv avtale- og prismodell

Qbird ble etablert i 2018 av Olav Mellemstrand sammen med Håmsø Patentbyrå og SUM Regnskap.

Etter å ha jobbet med etablering av utviklingsprosjekt for bedrifter i Rogaland i nesten 10 år, så Mellemstrand behov for et rådgivingsselskap som kunne bistå FoU-bedrifter gjennom hele utviklingsprosessen, og som kunne tilby en alternativ avtale- og prismodell enn hva som var etablert i bransjen. 

– Vi opererer helt uten bindinger i avtalene våre og har en fornuftig prismodell med blant annet fastpris for skatteFUNN-søknader, forklarer Skårland. 

Kjenner næringslivet

Qbird har i dag fire ansatte som besitter en betydelig kompetanse både fra næringslivet og virkemiddelapparatet. Selv om selskapet knapt er to år, har Qbird rukket å bistå en rekke sentrale aktører, primært i Rogaland. Prismodellen og kompetansen gjør Qbird særlig aktuell for virksomheter med større FoU-prosjekter. 

Du kan lese mer om Qbird her.

Andre innlegg

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Den europeiske varemerke- og designmyndigheten, EUIPO, har for første gang tilbudt sertifiseringskurs for varemerke- og design administratorer. Vi er stolte av begge våre kolleger som deltok og gjennomførte kurset med suksess.