Strategisk IP kan være gull verdt

14 februar, 2020

Av Gro Katarina Andorsen 

Strategisk IP og IP-styring er viktige verktøy for bedrifter som vil utnytte de verdier som ligger i deres patentportefølje. Det viser en studie fra European Patent Office (EPO).

Studien fra EPO omfatter tolv små og mellomstore bedrifter, og viser at IP-strategi og IP-styring er vesentlig for at bedrifter skal klare å utnytte de verdier som ligger i en god patentportefølje. IP-styring dreier seg om å være bevisst i forhold til beskyttelse av egen IP, for eksempel ved å bygge opp en god patentportefølje, holde seg oppdatert på andres IP, og ta dette i betraktning når bedriftens ledelse skal ta avgjørelser.

Stor uvitenhet

Har bedriftsledelsen full oversikt over bedriftens innovasjon, produktutvikling og IP? Hvor ofte snakker dere om patentering, registrering av varemerker, designbeskyttelse, bedriftshemmeligheter og handlingsfrihet i markedet? Vi i Håmsø Patentbyrå erfarer at begrepet IP-strategi er et fremmedord for mange.

Når vi snakker om IP (intellectual property), så dreier det seg om immaterialrett, eller åndsverk, som er frembrakt av kreativitet. Slik kreativitet kan oppstå hvor som helst i bedriften og det er klokt å involvere alle ansatte i selskapets IP-strategi. Et system for rapportering av ideer og forslag vil gi ledelsen og produktutviklingsavdelingen mulighet til å fange opp bedriftens neste store innovasjon.

IP er en investering

Når det er kjent hva som er bedriftens mål, er det lettere å bruke IP som virkemiddel. Vi hører ofte at patentering og andre former for beskyttelse av immaterielle rettigheter, er dyrt. Men er det dyrt hvis det brukes for å øke inntjeningen?

Den nevnte studien omhandler først og fremst patent. Patent blir gjerne forstått som et middel for å beskytte sin egen teknologi, skape seg et monopol i markedet og holde konkurrenter på avstand. Dette er imidlertid ikke hele sannheten om patent.

Patenter gir innflytelse og tyngde

Det å ha patent, gjerne en godt oppbygd patentportefølje, gir bedriften en form for innflytelse som den ikke ellers har. En bedrift som ikke har kort på hånden, har heller ingen kort å spille ut. Denne typen innflytelse kan vise seg for eksempel i form av samarbeid med andre bedrifter. Bedrifter med patentportefølje kan fort bli en attraktiv samarbeidspartner fordi andre bedrifter ønsker tilgang til teknologi som bedriften har beskyttet. Slikt samarbeid kan for eksempel være i form av lisensavtaler.

Patentbeskyttelse gjør også at bedriften får tyngde i markedet, en tyngde både investorer og kunder blir tiltrukket av. Det å ha patentbeskyttelse kan legge grunnlag for strategiske partnerskap. Kanskje ønsker eller trenger bedriften tilgang til andres teknologi? Egen patentportefølje kan da være et godt forhandlingskort.

Kjenn dine konkurrenters IP

Det kan være irriterende med andre bedrifters beskyttede rettigheter, men ikke desto mindre er publisert patentinformasjon en ressurs og en kilde til inspirasjon for den som vet å utnytte det. Det anbefales å holde seg jevnlig oppdatert på kjent teknikk innen bedriftens fagfelt, samt analysere handlingsfriheten (FTO) og konkurransen i markedet. Kanskje kan det å holde seg oppdatert på andres rettigheter være grunnlag for den neste store samarbeidsavtalen?

Allier deg med en dedikert IP-rådgiver

Skal bedriften få full uttelling for sin innsats på IP-området, gjelder det å arbeide kontinuerlig og langsiktig med det og ikke som noen form for tilfeldig innfall.

Den beste måten å utarbeide en god IP-strategi som er både overkommelig og nyttig for bedriften, er å sette seg ned med en god IP-rådgiver og se på hvilke muligheter som finnes. La IP-rådgiveren bli ordentlig kjent med bedriftens målsetninger, produkter, teknologi, satsningsområder, geografiske områder, konkurrenter, forretningsmodell og teknologistrategi. Det er viktig at IP-rådgiveren kjenner bedriftens mål og ressurser, for å kunne gi best mulig veiledning.

IP-rådgiveren er en ressurs

Bruk IP-rådgiveren aktivt til fortløpende å diskutere alle nye innovasjoner for å finne ut om det nødvendig med beskyttelse, og i så fall hvilken beskyttelsesform som er den beste. I tillegg anbefales en årlig gjennomgang med evaluering og forbedring av bedriftens IP-strategi.

Din dedikerte IP-rådgiver finner du hos Håmsø Patentbyrå AS. Kontakt oss her.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Vi ser frem til ONS 2022. Det er alltid kjekt å møte folk og bedrifter, som utvikler ny teknologi og løsninger. Husk at oppfinnelser som skal patentbeskyttes, ikke må vises frem før patentsøknad er innlevert.

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Den europeiske varemerke- og designmyndigheten, EUIPO, har for første gang tilbudt sertifiseringskurs for varemerke- og design administratorer. Vi er stolte av begge våre kolleger som deltok og gjennomførte kurset med suksess.