Statsflagg i vinden – Håmsøs klient vant frem

Et varemerke kan ikke registreres i Norge dersom det inneholder et offisielt statsflagg eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt flagg. Statsflagg som registreringshindring får normalt ikke så mye oppmerksomhet. I 2023 har det imidlertid vært flere artikler om temaet i immaterialrettens verden.

Av Håmsø Patentbyrå

18. januar, 2024

Kims Potet Sticks havnet i konflikt med colombianske kaffebønder og det colombianske flagget, som du kan lese mer om hos Immaterialrettstrollet. Men dette var ikke den eneste flaggsaken Patentstyret jobbet med i 2023.

Håmsøs klient CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI fra Italia ble i første omgang nektet registrering av sitt kombinerte varemerke som de ønsket registrert for alkoholholdig drikke. Merket ser slik ut:

Det norske Patentstyret fastholdt innledningsvis at søker ikke kunne gis enerett til merket i Norge uten tillatelse fra norske myndigheter, da det inneholdt noe som var egnet til å oppfattes som det danske statsflagget.

Etter overbevisende argumentasjon fra vår side, ble merket likevel innvilget og publisert i Norsk Varemerketidende den 15. januar 2024. Vi kan bare spekulere i hvorfor Patentstyret snudde, men vi gjengir noen av argumentene våre her.

Innledningsvis påpekte vi at det må foretas en helhetlig vurdering av merket, og at man må ikke tolke bestanddeler separat. Merket er søkt registrert for vin, som den norske omsetningskretsen har god basiskunnskap om, og merket inneholder en rekke hentydninger til Italia og byen Asti.

Flagget som vises er Astis byflagg, og hverken farger (rødt og off-white), utforming eller proporsjoner er en presis gjengivelse av det danske flagget.

I Norge er det videre forbudt å reklamere for alkohol, og vinen vil derfor i første rekke omsettes hos Vinmonopolet, som kategoriserer viner etter land og i lisensierte barer og restauranter som normalt kun har tekst og ikke synlige etiketter i sine vinlister. Vinen vil i begge tilfeller bli plassert under italienske viner.

Varens art (vin) taler i retning av at omsetningskretsen vil være kjent med at opprinnelseslandet er Italia, og at det er usannsynlig at den har en tilknytning til Danmark.

Omsetningskretsen vil derfor ikke på noe punkt bli villedet til å tro at det omsøkte merket har noe med Danmark eller det danske statsflagget å gjøre.

I denne saken er det registrerte merket et fellesmerke som kun kan benyttes av medlemmene i sammenslutningen CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI, som er registrert eier.

Ettersom varemerket nå er registrert, kan merkeeier trygt bygge seg et image ved bruk av det nevnte merket, uten at konkurrenter kan benytte samme eller lignende varemerker.

Vi vant altså frem med vårt syn, og vår italienske ridder i rustning kan nå trygt la flagget vaie i vinden på Vinmonopolet.

Derfor er registrering viktig

Et registrert varemerke gir en dokumentert enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for de varer og tjenester du har registrert. Denne eneretten kan man håndheve og benytte kommersielt.

Dermed hindrer man at andre kan benytte varemerker som kan forveksles med ditt registrerte varemerke for varer og tjenester av samme eller lignende slag.

En varemerkeregistrering bidrar i seg selv til å forebygge konflikter, da konkurrenter flest velger å holde avstand når de ser at man har en varemerkeregistrering. Videre vil en registrering gjøre at man stiller sterkere om man først havner i en konflikt og registreringen kan i seg selv brukes som bevis i en konflikt.

Å ha en varemerkeregistrering er også et viktig verktøy for å bygge og markedsføre en merkevare, og styre hvem som har rett til å benytte merket og hvilke krav som stilles til disse. Det gir deg mulighet til å inngå salgs- og lisensavtaler med andre, forhandle om finansiering av utviklingskostnader og gjør virksomheten mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer. En registrering bedrer på denne måten muligheten for å tjene penger på produktet ditt.

Varemerket representerer identiteten din i markedet og gir deg mulighet til opparbeidelse av et godt omdømme og gi deg en goodwillverdi. Dermed kan du sikre at dine kunder kan stole på kvaliteten på produktet dere tilbyr og gjenta et tidligere vellykket kjøp.

Trenger du hjelp til varemerkeregistrering, eller ønsker mer informasjon om varemerker, se her.

Andre innlegg

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Nye stjerner til ansatte i Håmsø

Vi er stolte av å kunngjøre at våre medarbeidere Andy Caulfield og Filipe Funenga er blitt anerkjent som «Rising Star 2023» av Managing Intellectual Property (Managing IP) i en nylig publisert bransjekåring. Tilbakemeldinger fra klienter og konkurrenter utgjør...

AIPPI World Congress 2023

AIPPI World Congress 2023

AIPPI er verdens ledende ideelle organisasjon dedikert til utvikling og forbedring av lover for beskyttelse av immaterielle rettigheter. Verdenskonferansen er også et effektivt møtested for internasjonalt samarbeid, da den sikrer gode relasjoner til bransjekollegaer i...

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Håmsø Patentbyrå deltar på AIPPI 2023

Vi ser frem til AIPPI 2023 som er en global konferanse for vår bransje. Det er en viktig møteplass for å holde oss faglig oppdatert samt sikre gode relasjoner til bransjekolleger i andre land. På den måte kan vi hjelpe våre kunder best mulig også globalt.