Rogaland har flest patentsøknader

20 januar, 2020

Tall fra Patentstyret viser at Rogaland er det fylket i Norge hvor det sendes inn flest patentsøknader.

Analysen fra Patentstyret bygger på 3635 patentsøknader fra norsk søker i årene 2016 til og med 2018.

Antall søknader som innleveres påvirkes i stor grad av antall sysselsatte og næringsstrukturen. En viktig grunn til at Rogaland ligger på topp, er at Rogaland har mange teknologibedrifter, spesielt innen olje og gass. Dette er en bransje hvor behovet for patentering tradisjonelt sett har vært stort.

Les hele saken her (www.patentstyret.no).

Andre innlegg

Strategisk IP kan være gull verdt

Strategisk IP kan være gull verdt

Strategisk IP og IP-styring er viktige verktøy for bedrifter som vil utnytte de verdier som ligger i deres patentportefølje. Det viser en studie fra European Patent Office (EPO).

BREXIT gir ingen grunn til panikk

BREXIT gir ingen grunn til panikk

Storbritannia forlater EU i dag, 31. januar 2020. Her gir vi deg en oversikt over hva det betyr for innehavere av EU varemerke- og designrettigheter i Storbritannia.