Rogaland har flest patentsøknader

20 januar, 2020

Tall fra Patentstyret viser at Rogaland er det fylket i Norge hvor det sendes inn flest patentsøknader.

Analysen fra Patentstyret bygger på 3635 patentsøknader fra norsk søker i årene 2016 til og med 2018.

Antall søknader som innleveres påvirkes i stor grad av antall sysselsatte og næringsstrukturen. En viktig grunn til at Rogaland ligger på topp, er at Rogaland har mange teknologibedrifter, spesielt innen olje og gass. Dette er en bransje hvor behovet for patentering tradisjonelt sett har vært stort.

Les hele saken her (www.patentstyret.no).

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Managing IP Awards-programmet er dedikert til å hedre enestående bidrag og fremskritt innen immaterielle rettigheter fra det foregående året. Prisene anerkjenner fremragende arbeid innen en rekke områder innen immaterielle rettigheter i over femti juridiske...