Rogaland har flest patentsøknader

20 januar, 2020

Tall fra Patentstyret viser at Rogaland er det fylket i Norge hvor det sendes inn flest patentsøknader.

Analysen fra Patentstyret bygger på 3635 patentsøknader fra norsk søker i årene 2016 til og med 2018.

Antall søknader som innleveres påvirkes i stor grad av antall sysselsatte og næringsstrukturen. En viktig grunn til at Rogaland ligger på topp, er at Rogaland har mange teknologibedrifter, spesielt innen olje og gass. Dette er en bransje hvor behovet for patentering tradisjonelt sett har vært stort.

Les hele saken her (www.patentstyret.no).

Andre innlegg

IP-strategi i utfordrende tider

IP-strategi i utfordrende tider

Hos Håmsø Patentbyrå vil vi gjøre det vi kan for at våre kunder skal komme ut av denne krisen med en mest mulig verdifull patentportefølje intakt. Hva vil en god IP-strategi være, slik situasjonen er nå?