Patentert lafteplank gir nye kunder

Lafting er kjent siden oldtiden. Riska Sagbruk har videreutviklet den eldgamle bygningsteknikken for å gjøre den mer værbestanding, og fått patent på løsningen.

Av Håmsø Patentbyrå

13. august, 2020

Daglig leder i Riska Sagbruk, Rune Skjørestad, viser fram et tverrsnitt av den patenterte lafteplanken.

Også enkle løsninger kan patenteres. Det er laftestokken til Riska Sagbruk i Rogaland et eksempel på.

Lafting er kjent siden oldtiden, og her i landet var dette den dominerende måten å bygge trehus på fra vikingtiden og frem til midten av 1800-tallet.

Men den gamle bygningsteknikken har en stor svakhet. Lafting er nemlig ikke spesielt godt egnet i områder med mye nedbør. Vann og fuktighet kan lett trekke inn i stokkene og særlig i stokkenes endeved. Fuktighet kan som kjent føre til råte og det forklarer hvorfor det er færre laftebygg langs vår fuktige kyst enn i vårt tørre innland.

Hindrer vanninntrengning

– Vår patenterte løsning er en lafteplank med dryppkant og kjerneved. Dryppkanten sørger for at vann ikke blir liggende mellom stokkene, men renner ned av veggen. Løsningen er veldig enkel, men ingen har tenkt på det før oss. Fordi den er så enkel og lett å kopiere valgte vi å patentbeskytte løsningen, forklarer daglig leder i Riska Sagbruk, Rune Skjørestad.

Patentet omfatter også et byggesystem for lafteplankene som beskytter lafteplankenes endeved mot fuktighet. I motsetning til tradisjonell lafting med krysslegging, bruker Riska Sagbruk vertikale søyler til å koble lafteplankene horisontalt. 

– Patenteringsprosessen har vært enkel og smertefri. 

Rune Skjørestad

Daglig leder, Riska Sagbruk

Unikt konkurransefortrinn

Takket være patentet har Riska Sagbruk fått et unikt konkurransefortrinn. Etter at de lanserte lafteplanken har de fått nesten alle byggene de har gitt tilbud på.

For å patentere lafteplanken har Riska Sagbruk fått hjelp av patentrådgiver Arnfinn Meihack hos Håmsø Patentbyrå.

Flere detaljer i vårt kundearkiv

I vårt kundearkiv finner du hele historien om den patenterte lafteplanken. Der kan du blant annet lese om selve patenteringsprosessen og hvordan Riska Sagbruk opplevde denne. Du får også møte fjøsbyggeren Jogeir M. Agjeld i Olden, som mener at den patenterte lafteplanken bidrar til enklere massivtre-bygg med minimalt vedlikeholdsbehov.

Les resten av historien om lafteplanken her.

Dryppkant og kjerneved gjør at den patenterte lafteplanken gir økt levetid og redusert vedlikehold på massivtrebygg. Her er de montert i et sauefjøs i Olden.

Andre innlegg

Ut i verden med patentsøknaden din?

Ut i verden med patentsøknaden din?

Du har akkurat pustet ut etter å ha mottatt den første offisielle uttalelsen fra Patentstyret, så kommer spørsmålene fra oss: Skal du utenlands? Har du gjort endringer på oppfinnelsen? Skal vi sette i gang arbeidet med PCT-søknad?

Det norske paradoks

Det norske paradoks

Sverige, Danmark og Sveits har flere ganger så mange patentsøknader per innbygger som Norge. Økt globalisering og mer aktiv håndhevelse av patenter gjør norske bedrifter mer bevissthet om immaterielle rettigheter.