Patent

Nyttige linker vedrørende patentbeskyttelse og patentsøk


Patentstyret
Patentstyrets database
(oppslag viser bibliografiske data samt status)
Patentstyrelova 
Lovdata

WIPO (Patent Cooperation Treaty)
WIPOs søkeside

PCT Newsletters

Espacenet (database patentsaker fra hele verden)
Epoline Register Plus (den europeiske patentorganisasjonens (EPO) oppslagsside for informasjon om europapatentpublikasjoner)

USPTO (det amerikanske patentstyret)
USPTO PAIR (det amerikanske patentstyrets oppslagsside for informasjon om amerikanske patentpublikasjoner)

Google US patenter

NIR (Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse)