Patent

Krav til en patentsøknad

Krav til innlevering av patentsøknad ved videreføring i Norge

 

Påkrevd informasjon:


1.   Navn og adresse på søker.

2.   Informasjon om søker er en liten eller stor virksomhet (small/large entity). En juridisk enhet med 20 eller færre
      permanent ansatte er å betrakte som en liten virksomhet (small entity). Vær oppmerksom på at selskaper med
      felles eierskap betraktes som deler av samme juridiske enhet.

3.   Navn og adresse til oppfinneren.

4.   Informasjon om hvordan søker har oppnådd rettighet til oppfinnelsen, f.eks. ved overdragelse, som
      arbeidsgiver m.m.

5.   Oppfinnelsens tittel.

6.   Dersom det kreves prioritet, må det legges fram bekreftelse på land, søknadsnummer og søknadsdato for den
      søknaden det kreves prioritet fra.

7.   Ved nasjonal fase av PCT må det framlegges International filing number og Filing date.

 

Påkrevde vedlegg:

 
8.   Søknadsbeskrivelse med krav og sammendrag, Norsk oversettelse kan leveres senere.

9.   Illustrasjoner i tre eksemplarer.
     
10. Prioritetsdokumenter: Kreves vanligvis ikke. (Må i spesielle situasjoner innleveres når granskeren krever det.
      Prioritets­dokumentet må i så fall innleveres i svensk, dansk, engelsk eller norsk oversettelse.)
 
11. Fullmakt (legalisering er ikke påkrevd). Må innleveres innen ca. 4 måneder fra innleveringsdato.

 

Generell informasjon:

 
12. Det er ikke mulig å be om gransking (request for examination), hver søknad vil bli gransket i sin tid.

13. Årsavgifter forfaller til betaling på forskudd ved starten av det gjeldende år og skal betales innen den
      siste dag i den måned søknaden ble innlevert. Imidlertid betales årsavgiftene for første og andre år på
      etterskudd sammen med avgiften for tredje år (dvs. årsavgiftene for de tre første årene betales ved
      slutten av den 24. måned etter innleveringsdagen).