Patent

Hva koster en patent/patentsøknad i Norge?

En søknadsutarbeidelse varierer i pris i forhold til sakens kompleksitet. Det avgjørende er antall medgåtte saksbehandlingstimer før søknaden er klar for innlevering. En gjennomsnittpris for innleveringsklar søknad (prioritetsdannende) søknad er for tiden kr 45.000-60.000 + offentlige gebyr + mva. Legg merke til at bedrifter med inntil 20 årsverk betaler mindre gebyr enn større bedrifter. Dersom søknadsbeskrivelsen innleveres på engelsk, kommer i tillegg omkostningene med oversetting av patentkravene (men ikke beskrivelsen) til norsk.

Saksbehandlingen underveis i behandlingsperioden (besvare offisielle uttalelser) avhenger sterkt av hvilke funn patentmyndighetenes gransker gjør. Gjennomsnittspris for denne saksbehandlingen ligger på kr 15.000.

Når det innvilges patent, påløper det sluttomkostninger (klargjøring av dokumenter for trykking, trykningsgebyr etc.) på anslagsvis kr 8.000-12.000.