home page text top-01
Gründerhjelp

Håmsø Patentbyrå AS samarbeider med     advokatfirma om IPR-rådgivning til nyetablerte bedrifter. Vi hjelper spesielt til i forbindelse med patent-, varemerke- og designrelaterte spørsmål.
hamso website-20
hamso website-20
Patent
Patent gir et unikt konkurransefortrinn. Et nyutviklet produkt sikres mot kopiering og gir deg derved et bedre økonomisk resultat dersom produktet er patentbeskyttet. Med patent hindres andre i å utnytte dine tekniske løsninger.
 
hamso website-19
hamso website-19
Varemerke
Et varemerke/logo blir forbundet med firmaets produkter eller tjenester. Bruk av varemerker bør derfor være et viktig ledd i markedsføringen. Et innarbeidet varemerke vil gi et betydelig konkurransemessig fortrinn.
 
hamso website-18
hamso website-18
Design
Et produkts ytre form og utseende kan designbeskyttes. Også deler av et totaldesign, for eksempel hanken på en kopp, kan designbeskyttes. Det samme gjelder ornamenter, f.eks. mønster på klær, skjermbilder, dataikoner o.l.
 
homs%c3%b8e-lores-5221
Håmsø Patentbyrå er størst på nye patentsøknader for norsk industri