HÅMSØ

PATENTBYRÅ

Beskytter dine innovasjoner

You have arrived at the Norwegian version of our domestic website. To visit our international website click here.

Fra%20ide%20til%20forretning

Fra idé til forretning 

Bli med på gratis kurs om "Fra idé til forretning" med Håmsø Patentbyrå og Patentstyret. Neodrill og Podbike deltar også for å fortelle om sine erfaringer når det gjelder innovasjonsprosesser.

Tid: 
Fredag 1. november, 09.00 - 12.00.
Sted: Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Strandkaien 6, 4005 Stavanger

På kurset lærer du om viktigheten av patent, varemerke og design, du får kunnskap om forskjellige former for avtaler, og du får en innføring i hvilke verktøy, tjenester og tilskudds- og finansieringsordninger som er tilgjengelige for deg og din bedrift.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Strategisk IP-rådgiving

Verdien av immaterielle rettigheter (IPR) er økende, og betydelig i mange bedrifter. Ønsker du strategisk rådgivning om immaterialrett, ta kontakt med adm. dir. Rasmus Gjesing eller avdelingsleder patent, Krister Mangersnes, for mer informasjon.
 

Møt oss I Kristiansand!Vi er regelmessig på plass hos CoWorks i Kristiansand for å gi råd og veiledning.
Kontordager høsten 2019:
Onsdag 11. september
Onsdag 2. oktober
Onsdag 30. oktober
Onsdag 20. november
Onsdag 11. desember

Du er velkommen til å stikke innom mellom 10.00 og 15.00. Hvis du ønsker å avtale tid for møte, så kan du ringe oss på 51 60 51 51 eller sende e-post til magnus.ostby@patent.no.
Vi er fleksible dersom andre tidspunkt og steder passer bedre.

Sørveiv Tech 2019

Surveivtech
30. - 31. oktober arrangeres Sørveiv Tech i Kristiansand. Vi i Håmsø er på plass, så benytt anledningen til å møte oss der.

 

Gå internasjonalt med Håmsø og AIPEX


Som medlem av det europeiske IP-nettverket AIPEX, kan Håmsø Patentbyrå AS tilby internasjonale selskaper forenklet forvaltning av IP-porteføljen.
hamso%20website-20
hamso%20website-20
Patent
Patent gir et unikt konkurransefortrinn. Et nyutviklet produkt sikres mot kopiering og gir deg derved et bedre økonomisk resultat dersom produktet er patentbeskyttet. Med patent hindres andre i å utnytte dine tekniske løsninger.
 
hamso%20website-19
hamso%20website-19
Varemerke
Et varemerke/logo blir forbundet med firmaets produkter eller tjenester. Bruk av varemerker bør derfor være et viktig ledd i markedsføringen. Et innarbeidet varemerke vil gi et betydelig konkurransemessig fortrinn.
 
hamso%20website-18
hamso%20website-18
Design
Et produkts ytre form og utseende kan designbeskyttes. Også deler av et totaldesign, for eksempel hanken på en kopp, kan designbeskyttes. Det samme gjelder ornamenter, f.eks. mønster på klær, skjermbilder, dataikoner o.l.
 

Beskytter sine innovasjoner med Håmsø

Compax%2016_9
Compax har utviklet en avfallskomprimator til toalettrom, og ser salgspotensial langt utenfor Norges grenser. Compax har i samarbeid med Håmsø Patentbyrå søkt om patent i Norge, og vil også søke om patent internasjonalt. Les mer om deres bevisste forhold til IPR her.

Kluge IPR Summit 2019, Bergen 16. oktober

Elmast%2016_9
Kluge IPR Summit går av stabelen for første gang i Bergen den 16. oktober 2019. Temaet for årets konferanse er «Teknologirettigheter». Konferansen er rettet mot alle aktører som berøres av rettighetsspørsmål i sin løpende drift, både i lokale markeder og nasjonalt. Konferansetemaet vil belyses fra forskjellige perspektiver, men hovedfokuset vil være IPR som verdidriver for bedriften og dens eiere.

Krister Mangersnes, avdelingsleder patent hos Håmsø patentbyrå, deltar på seminaret og vil sammen med Kyrre Tangen Andersen fra Kluge snakke om strategier og virkemidler når storkonsernet sluker bedriftens teknologi.
 

-Vi beskytter dine innovasjoner!

40 medarbeidere til din tjeneste
Håmsø Patentbyrå AS har nærmere 40 medarbeidere. Vi er et internasjonalt team med nesten 50 års erfaring og kunnskap om beskyttelse av imaterielle rettigheter i Norge og utlandet.