Om oss

Tjenester

•   Vurderinger av muligheten for beskyttelse av nye tekniske løsninger,
     varemerker og design, inkludert forundersøkelser og søk i offentlige
     databaser.

•    Utarbeidelse av nasjonale og internasjonale søknader om beskyttelse.

•   Representasjon overfor offentlige myndigheter, dvs. Patentstyret i Norge
     og European Patent Office (EPO).


•   Gjennomføring av søknadsprosess i utlandet via våre internasjonale
     byråforbindelser.

•   Bistand ved forsvar av industrielle rettigheter.

•   Overvåking av industrielle rettigheter.

•   Rådgivning om patent-, design- og varemerkestrategi.

•   Rådgivning innen kommersiell utnyttelse av industrielle rettigheter.

•   Bistand ved forhandling om lisensavtaler.