Om oss

Kompetanse

Vårt viktigste tilbud er vår fagkompetanse. Den spenner vidt og omfatter

•   Utarbeidelse av patent-, varemerke- og designsøknader
•   Strategi ved produktbeskyttelse
•   Overvåking og analyse
•   Jus
•   Språk
•   Lisensiering
•   IT
•   Saksadministrasjon

Staben er sammensatt av personell med lang erfaring innenfor anvendt produksjonsteknologi på flere fagområder. Vårt nøkkelpersonell har lang administrativ praksis innenfor kjerneområdet produktbeskyttelse, og våre systemer for saksbehandling og fristovervåking er av de mest moderne på markedet.

Vi samarbeider tett med eksterne spesialister innenfor ulike fagområder.
Einstein
Da Einstein i 1905 utformet sin relativitetsteori, var han ansatt i Patentstyret i Sveits