Med entusiasme for innovasjon

Håmsø Patentbyrå leverer komplette tjenester innen patent-, varemerke- og designbeskyttelse.
– Rådgivning innenfor disse fagområdene handler om både teknikk, juss og forretningsutvikling, og en ting er sikkert: du lærer noe nytt hver dag!

Fra Teknisk Ukeblad 2/2020

26. februar, 2020

– Vi har erfaring, kompetanse, systemer og nettverk for å håndtere IP-saker over hele verden, sier Krister Mangersnes og Gro Katarina Andorsen. Her på kundebesøk hos Podbike. Foto: Kjetil Kleppe, Megabite.

Av Teknisk Ukeblad

Håmsø Patentbyrå leverer komplette tjenester innen patent-, varemerke- og designbeskyttelse.
– Rådgivning innenfor disse fagområdene handler om både teknikk, juss og forretningsutvikling, og en ting er sikkert: du lærer noe nytt hver dag!

Bilde: – Vi har erfaring, kompetanse, systemer og nettverk for å håndtere IP-saker over hele verden, sier Krister Mangersnes og Gro Katarina Andorsen. Her på kundebesøk hos Podbike. Foto: Kjetil Kleppe, Megabite.

 

Det er Krister Mangersnes og Gro Katarina Andorsen hos Håmsø Patentbyrå som snakker. De forteller om et byrå som har 70 års erfaring med immaterielle rettigheter.

– Det betyr at vi er bunnsolide og at vi er mestere i håndverket. Det opprinnelig familieeide byrået ble i fjor overtatt og revitalisert av oss ansatte. Det er stort spenn i kundenes behov for tjenester fra oss, og det blir det varierte og spennende arbeidsdager av, sier de to entusiastisk.

Skaper verdier for kundene

En Intellectual Property strategi, immaterialrettsstrategi, forkortet IP-strategi handler om å identifsere, beskytte og utnytte et selskaps immaterielle verdier – i tillegg til å forvalte og håndheve etablerte immaterielle rettigheter.

– I praksis handler IP-strategi om at vi sammen med kunden vurderer hva som bør patenteres, hva som bør beholdes som en bedriftshemmelighet, og hva som best beskyttes i form av en design- eller varemerkeregistrering. Beskyttelse av egen innovasjon er viktigere enn noensinne i vår digitaliserte og globaliserte verden. Patentering kan være helt essensielt tidlig i utviklingen av ny teknologi. Da sikrer du at ingen knabber ideen underveis i prosessen, sier Mangersnes. Og Andorsen legger til:

– Det handler også om å unngå å bryte andres rettigheter. IP er en investering, det koster, men har du råd til å la være?

Bredde- og dybdekompetanse

Teknisk kompetanse er nødvendig for å forstå en oppfnnelse, og juridisk kompetanse må til for å oppnå det kunden ønsker i en forretningssammenheng.

– Hos oss har vi solid kompetanse på begge disse områdene. Det kan vi slå fast nettopp fordi de ansatte har svært variert bakgrunn i utdanning og erfaring. Vi har folk fra mange nasjoner – det tjener vi på både faglig og sosialt, sier Andorsen.

Alle rådgiverne har universitets- eller høyskoleutdanning og flere har doktorgrad. De fleste er sertifserte europeiske patentfullmektiger.

– Her i Rogaland er vi tett på bedriftene og har en praktisk tilnærming til kundene. Som patentrådgiver får du en unik kunnskap om fremtiden; patentet er ofte flere år foran det kommersielle produktet, sier Mangersnes til slutt.

Podbike er en av Håmsø Patentbyrås mange kunder. Her er oppfinner og Grunder Per Hassel Sørensen flankert av Krister Mangersnes og Gro Katarina Andorsen. Foto: Kjetil Kleppe, Megabite.

Fakta om Håmsø Patentbyrå

  • Etablert i Sandnes i 1950.
  • Håmsø Patentbyrå har et internasjonalt team med nærmere 40 ansatte fordelt på seks nasjonaliteter.
  • Komplett tjenestetilbud innen immaterialrett.
  • Fra basen i Rogaland betjenes kunder i hele Norge og i hele verden.
  • Skandinavisk partner i AIPEX, et internasjonalt nettverk for forenklet forvaltning av store internasjonale IP-porteføljer.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Managing IP Awards-programmet er dedikert til å hedre enestående bidrag og fremskritt innen immaterielle rettigheter fra det foregående året. Prisene anerkjenner fremragende arbeid innen en rekke områder innen immaterielle rettigheter i over femti juridiske...