KUNDE:

Rodeo Holding AS

PRODUKT:

Rodeo Balance chair
Patentdokument nr.
NO20131194
Designregistrering nr.
NO084193

OM BEDRIFTEN:

Rodeo Holding AS eies og drives av fysiopterapeut Frode Skretting, som også har utviklet og designet Rodeo-stolen.

KUNDEREFERANSE:

Rodeo Holding

Rodeo er et utviklet sittekonsept som fremmer god rygghelse gjennom å legge til rette for en aktiv sittestilling og bruke menneskets narturlige trang til å bevege seg til enhver tid.
De skolene som har valgt Rodeo har fornøyde elever, lærere og foreldre. Rodeo anbefales til skoler. Colin Pritchard-Davies er rektor ved Eiganes skole, som har hatt et prøveprosjekt med Rodeo-stoler siden høsten 2016. Han sier at de har svært gode erfaringer.

– Vi vet at barn er i mindre fysisk aktivitet enn tidligere, men Rodeo-stolen gjør at de «trener» i klasserommet, noe som er veldig bra. Elevene er fornøyde, lærerne er fornøyde, og jeg er fornøyd. Bruken av Rodeo på Eiganes har også resultert i mindre støy i klasserommet.

– Elever med litt kroppslig uro får ut mye energi ved å kunne være i bevegelse på stolen sin. I tillegg lager det mindre lyd når man fysisk snur seg på Rodeo-stolen kontra en vanlig stol med fire bein. Det er med på å skape et roligere klassemiljø, med den virkning at barna lærer bedre. Jeg mener at skoler som driver med fornying absolutt bør se på Rodeo som et alternativ når de vurderer nye stoler, sier rektoren, som også har en Rodeo-stol på kontoret sitt.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.