KUNDE:

Kverneland Group

PRODUKT:

Kverneland 2500 iPlough
Patentdokument nr.
NO337639, NO336787, NO336571
Varemerkeregistrering nr.
NO146746

OM BEDRIFTEN:

Kverneland Group er en ledende landbruksmaskinprodusent innen grasproduksjon, jordbearbeiding, kunstgjødselspredning, såing og sprøyting og elektronikk.

Kverneland Group er datterselskap av Kubota Corp., og har fabrikker i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Russland og Kina.

KUNDEREFERANSE:

Kverneland Group

Vendeplogen Kverneland iPlough har flere patenterte innovasjoner.

Den mest synlige, leddet tårn, gjør det mulig å slepe plogen som en vanlig tilhenger under transport. Dermed unngås det farlige overhenget som følger med en vanlig løfteplog.

Det kombinerte dybde-/transporthjulet har flere detaljer som gjør denne omstillingen enkel og sikker. Alternativt kan dybdehjulet erstattes med belte for forbedret bæreevne under våte forhold.

Forplogene har sentral justering av arbeidsdybden, som også kan justeres automatisk i forhold til plogens arbeidsdybde. Fjærblad kan enkelt fjernes eller legges til i plogens utløsermekanisme.

Patent: Beskytter din teknologi

Patent gir deg enerett til din tekniske oppfinnelse i inntil 20 år, og er dermed et konkurransefortrinn som kan gi økt salg og fortjeneste på ditt produkt.

Varemerke: Beskytter din identitet

Et innarbeidet varemerke kan gi eieren av varemerket betydelige merinntekter utover verdien av selve produktet eller tjenesten.

Design: Beskytter form & utseende

Designbeskyttelse sikrer deg mot at andre produserer, importerer eller markedsfører etterligninger av det produktet du har utviklet og beskyttet.

Vi som kan faget:

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er et krevende fagområde som kombinerer juss og teknikk. Er du nysgjerrig på hvem vi er som jobber med dette spennende fagfeltet så klikk deg videre her.