IP-strategi i utfordrende tider

Hos Håmsø Patentbyrå vil vi gjøre det vi kan for at våre kunder skal komme ut av denne krisen med en mest mulig verdifull patentportefølje intakt. Hva vil en god IP-strategi være, slik situasjonen er nå?

Av Gro Katarina Andorsen

6. april, 2020

Selv om utfordringene er store, er de som regel overkommelige. Foto: Jukan Tateisi on Unsplash

Det er neppe noen som er upåvirket av den verdensomspennende krisen vi befinner oss i. På sosiale medier er det mange som uttrykker at de bruker denne tiden på å rydde. Hva skal være med videre, og hva har utspilt sin rolle? Akkurat dette kan være en fornuftig aktivitet for bedrifter også i disse dager.

Og hva har så det med IP-strategi å gjøre?

Unngå panikkhenleggelse av patenter, varemerker og designregistreringer

Alle som har en IP-portefølje med patenter, varemerker og designregistreringer, vet at det i saksbehandlingstiden kommer tidsfrister som må overholdes. Ofte er tidsfristene tett fulgt av til dels store utgifter. I tillegg kommer fornyelsesavgifter med jevne mellomrom. Når det blir full stopp i økonomien, er det en naturlig reaksjon å ønske å stoppe alle utgifter umiddelbart. Vi vil imidlertid råde til å unngå panikkhenleggelse av registrerte immaterielle rettigheter.

Det ikke alle vet, er at det i mange tilfeller finnes muligheter for å utsette offisielle tidsfrister og gebyrer. I tillegg til vanlige utsettelser, ser vi også at patentmyndighetene i flere land i noen tilfeller gir ekstra mulighet for utsettelse i forbindelse med korona-krisen. Hos Håmsø Patentbyrå følger vi nøye med for til enhver tid å kunne hjelpe kundene våre best mulig.

Gjør bedriften mer robust

I travle tider har mange bedrifter sin fulle hyre med å produsere og levere. De tar seg kanskje ikke tid til å tenke på patentbeskyttelse, eller registrering av varemerker og design. Patent er gjerne det mest kritiske, fordi det der er et absolutt krav om nyhet. Det betyr at oppfinnelsen ikke må være vist offentlig før patentsøknaden innleveres.

I rolige tider kommer mulighet for refleksjon – og kanskje utvikling av ny teknologi. Dette kan være en god anledning til å stille seg spørsmålene: Hvilken del av bedriften er spesielt utsatt? Har vi mange nok bein å stå på? Har vi satset alt på ett produkt og latt andre gode ideer støve ned? Finnes det noe lavthengende frukt vi kan plukke nå?

Det er når krisen er her det er enklest å se hva som skulle vært gjort for lenge siden …

Solid IPR-portefølje kan være avgjørende når det snur

Historisk sett har det vist seg at IPR (immaterielle rettigheter) er enda viktigere i nedgangstider enn ellers.

Historien viser også at det i Norge gjerne har vært et oppsving i antall innleverte patentsøknader til Patentstyret i nedgangstider. Denne trenden har gjentatt seg flere ganger, og viste seg senest i en kraftig økning i innleverte patentsøknader i årene etter oljeprisfallet i 2014-2015.

For noen bedrifter vil det i tiden fremover være færre jobber og anbud å konkurrere om. Når markedet reduseres, kan det være helt avgjørende å ha en solid IPR-portefølje for på den måten å kunne være enetilbyder av løsninger som markedet vil ha. Benytt denne anledningen til å lage et sikkerhetsnett for bedriften, slik at den står bedre rustet når neste krise inntreffer.

Rydd i patentporteføljen og gi plass for noe nytt

Et godt spørsmål å stille seg, når det skal ryddes i porteføljen, er: Vil denne teknologien/patentsøknaden/designregistreringen være verdifull for bedriften når denne krisen er over? Hvis svaret er ja, kan Håmsø Patentbyrå hjelpe med å se på hvilke muligheter som finnes for å ivareta dette.

Ting som er nyttige å gjøre:

1) Gå gjennom patentporteføljen og se om det brukes penger på unødvendig beskyttelse.

Dersom bedriften for eksempel tidligere hadde en plan om å drive forretninger i India og Brasil, men senere har slått fra seg dette, er det kanskje ikke nødvendig å fortsette å betale årsavgifter for ubrukte patentrettigheter der.

2) Se på aktive patentsaker:

Er det noen nært forestående offisielle frister? Kan disse forskyves?

3) Finn ut om bedriften har teknologi som fortsatt er hemmelig og som kan komme til å bli verdifull, og se om det finnes muligheter for å beskytte denne teknologien.

Dersom det er helt tomt i kassa, finnes det muligheter for å levere inn en patentsøknad helt uten kostnader. Dette vil være en søknad som har til hensikt å etablere en dato. Det er visse farer knyttet til en slik strategi, og vi anbefaler å ta kontakt for nærmere informasjon dersom dette er aktuelt for dere.

Vi er her for deg!

Trenger bedriften hjelp og råd angående eksisterende IP-portefølje eller beskyttelse av ny teknologi? Håmsø Patentbyrå sitter med verdifull kunnskap og mange års erfaring, og vi kan hjelpe med å sortere og stake ut ny kurs. Husk at vi tilbyr gratis oppstartsmøter. I tillegg samarbeider vi tett med Kluges IPR-team, som kan bistå dersom det skulle dukke opp spørsmål av mer juridisk karakter.

Vi har alltid vært nær kundene våre, men nå som vi alle sitter på hjemmekontor og har blitt mestere i digitale hjelpemidler, er vi bare noen tastetrykk unna å poppe opp på en skjerm nær deg.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Håmsø Patentbyrå deltar på ONS 2022

Vi ser frem til ONS 2022. Det er alltid kjekt å møte folk og bedrifter, som utvikler ny teknologi og løsninger. Husk at oppfinnelser som skal patentbeskyttes, ikke må vises frem før patentsøknad er innlevert.

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Den europeiske varemerke- og designmyndigheten, EUIPO, har for første gang tilbudt sertifiseringskurs for varemerke- og design administratorer. Vi er stolte av begge våre kolleger som deltok og gjennomførte kurset med suksess.