Håmsø Patentbyrå er representert i EPOs eksamenskomité

Gro Katarina Andorsen i Håmsø Patentbyrå har nylig blitt opptatt som nytt medlem i EPOs eksamenskomité. Det mener adm. dir. Rasmus Gjesing kommer Håmsøs kunder til gode.

Av Håmsø Patentbyrå

4. februar, 2021

Gro Katarina Andorsen bestod EQE-eksamen i 2017. Nå skal hun være med å eksaminere morgendagens patentrådgivere.

– Som nytt medlem i EPOs eksamenskomité vil mitt arbeid bestå i å rette eksamener. Først skal det forhåndsrettes 5-10 eksamener før første komitémøte i april, og deretter vil jeg få tildelt omtrent 40 eksamensoppgaver som skal rettes før neste komitémøte i juni, forteller Gro Katarina Andorsen entusiastisk.

Fire eksamener

Norge sluttet seg til EPC (European Patent Convention) i 2008. Patentrådgivere som på det tidspunktet hadde minst 5 års erfaring, ble automatisk kvalifisert, etter det som populært omtales som bestefar-regelen. Alle som har kommet til seinere, må bestå EQE (European Qualifying Examination) for å kunne representere kunder overfor europeiske patentmyndigheter. Eksamen arrangeres hvert år i februar/mars og består av fire deler:

A – skrive patentsøknad
B – svare på offisiell uttalelse
C – innlevere innsigelse
D – patentlovgivning og strategi

Bestått eksamen gir rett til å bruke tittelen European Patent Attorney, på norsk europeisk patentrågiver.

­Krevende

– For å kunne ta hovedeksamen må kandidatene ha bestått en forprøve/pre-eksamen året før. Denne holdes for å være sikker på at de som melder seg opp til hovedeksamen har et minimum av kunnskap. EQE er regnet som svært krevende. I 2019 var det 1746 eksamenskandidater, og ca. 60 % av disse strøk, forteller Gro.

For å kunne melde seg opp til eksamen kreves det i tillegg tre års praksis med patentarbeid under veiledning av en person som allerede er europeisk patentrådgiver. Den beste måten å tilegne seg kunnskapen på, er å kombinere praksisen med kurs og selvstudier.

Noen kandidater går «all in» og prøver seg på alle de fire eksamenene samtidig. Andre velger å ta eksamenene over flere år. Håmsø Patentbyrå har foreløpig fem patentrådgivere som har bestått EQE, og flere er i pipelinen. Krister Mangersnes, som leder patentavdelingen hos Håmsø, bestod EQE i 2014, som en av de aller første i Norge. Gro bestod sin eksamen i 2017.

Innsigelser er favoritten

– EQE var en skikkelig utfordring- og det satt et godt stykke inne å lykkes, men jeg har alltid likt å studere og lære nye ting. I løpet av de årene jeg holdt på med studier og eksamener, kom jeg spesielt til å like C-eksamen som altså handler om innsigelser. Jeg ble fascinert av hvordan oppgaven er satt sammen som et puslespill og det gjelder å finne og forstå de ulike bitene, og bruke dem på rett sted. Jeg tenkte ofte at det må være gøy å være med på å lage disse oppgavene. Og selv om jeg som nytt medlem i komiteen starter med å rette oppgaver, så kan jo dagen komme at jeg også får være med å lage oppgavene, sier Gro optimistisk.

Ubetalt og lærerikt

For å bli medlem i eksamenskomiteen må man søke EPO, og vervet er ubetalt. Medlemskapet vedtas av EPOs president og oppnås for to år om gangen. Det er fire eksamenskomiteer: pre-exam, A/B, C og D.

– Komiteenes ansvar er å lage eksamen, utarbeide løsningsforslag/Examiner’s report og rette kandidatenes avlagte eksamener. Utforming av eksamen begynner 3- 4 år før den skal avholdes, og oppgaven testes flere ganger underveis, forklarer Gro.

Glad nerd

Gro ser på vervet i eksamenskomiteen som en ypperlig måte å holde seg faglig oppdatert på, samtidig som hun får bygge nettverk og være til nytte. Hun er også takknemlig overfor Håmsø som har lagt til rette for at hun kan ta på seg vervet.

– Jeg gleder meg veldig til dette arbeidet – og jeg tror nok man må være litt nerd for å forstå gleden ved å påta seg gratis kveldsarbeid i hele mai, sier Gro lattermildt.

Holder Håmsø i forkant

Adm. direktør Rasmus Gjesing synes det er veldig kjekt at Håmsø Patentbyrå er representert i EPOs eksamenskomité.

– Vi er stolte av å bidra på europeisk nivå med eksaminering av fremtidens patentrådgivere. Samtidig med at vi gir, så får vi også tilbake gjennom nettverk og erfaringer. Dette sikrer at Håmsø Patentbyrå alltid er i forkant av utviklingen, sier Rasmus. – Det kommer i siste ende også våre kunder til gode.

Andre innlegg

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Europeisk kvalifisering innen varemerke og design

Den europeiske varemerke- og designmyndigheten, EUIPO, har for første gang tilbudt sertifiseringskurs for varemerke- og design administratorer. Vi er stolte av begge våre kolleger som deltok og gjennomførte kurset med suksess.