Fra familiebedrift til partnerbedrift

11 desember, 2019

Siden 1950 år har Håmsø Patentbyrå vært eid og drevet av familien Håmsø. Nå har sju ansatte overtatt selskapet.


Håmsø Patentbyrå ble etablert i 1950 av Borge Håmsø. I mange år holdt patentbyrået til i familien Håmsøs private kjellerstue. Siden 2003 og fram til sommeren 2019 var selskapet eid og drevet av Borges sønner, Eivind og Gunnar Håmsø.

De ansatte i Håmsø Patentbyrå høsten 2018.
Høsten 2018 telte Håmsø Patentbyrå omlag 40 ansatte.

Da Eivind og Gunnar Håmsø ønsket å trekke seg tilbake på grunn av oppnådd pensjonsalder, overtok sju av de ansatte eierskapet av Håmsø Patentbyrå. De sju partnerne som har overtatt selskapet er Rasmus Gjesing, Krister Mangersnes, Reidun Rosså Korsberg, Kjell Arne Hoff, Arnfinn Meihack, Steven van Dijk og Richard Weaver. Gjesing er administrerende direktør og Mangersnes er styreleder for bedriften.

Ved at sju ansatte har kjøpt selskapet sikres et fortsatt lokalt eierskap, noe både de tidligere og de nye eierne mener er viktig. At ansatte med god kjennskap til Håmsø Patentbyrå har kjøpt selskapet, viser at de nye eierne har stor tro på framtiden til Håmsø Patentbyrå.

Andre innlegg

Ut i verden med patentsøknaden din?

Ut i verden med patentsøknaden din?

Du har akkurat pustet ut etter å ha mottatt den første offisielle uttalelsen fra Patentstyret, så kommer spørsmålene fra oss: Skal du utenlands? Har du gjort endringer på oppfinnelsen? Skal vi sette i gang arbeidet med PCT-søknad?