Ferrari kjemper for retten til eget design

Ferrari SpA har saksøkt Mansory Design & Holding GmbH for designkopiering. En lang, usikker og kostbar rettsprosess kunne vært unngått hvis Ferrari hadde designregistret unike deler av sin Ferrari FXX K. Nå må Ferrari istedet stole på en vaklende uregistrert rettighet.

Av Reidun Rosså Korsberg

24. november, 2020

Originalene Ferrari FXX K (blå) og Ferrari 488 (rød) og kopien Mansory Siracusa 4xx (gul).
Foto: Wikipedia og Mansory.

Den kjente bilprodusenten Ferrari SpA har nemlig saksøkt tyske Mansory Design & Holding GmbH for designinngrep. Stridens kjerne handler om enerett til design av deler av panser, spoiler og støtfanger i en Ferrari FXX K. Det tyske firmaet selger karosserideler som gjør det mulig å oppgradere utseendet til Ferrari 488, som i EU koster ca. 170.000 euro, til å se mer ut som toppmodellen Ferrari FXX K. Sistnevnte modell har en prislapp på rundt 2,5 mill. euro.

25 års beskyttelse for deler av designet og 3 år for helhetsinntrykket

Enerett til design i EU oppnås enten ved å registrere hele designen eller utvalgte deler av den i EUs designregister. En slik registreringen kan gjelde i inntil 25 år. I tillegg har man enerett til helhetsinntrykket av en uregistrert design i tre år ved at man offentliggjør designen.

Ikke klart definerte deler

Ferrari SpA har ikke beskyttet de omstridte delene med en designregistrering, og må derfor stole på enerett til uregistrert design av bilmodellen Ferrari FXX K ved at den er offentliggjort i EU. Ferrari SpA sitt problem er imidlertid at de delene av bilmodellen som de krever en uregistrert designrett til ikke fremstår som klart definerte bildeler. Spørsmålet er derfor om Ferrari SpA har oppnådd enerett til uregistrert design av de karakteristiske trekkene ved panser, spoiler og støtfanger alene ved offentliggjøring av hele bilmodellen, slik at Mansory Design & Holding GmbH gjør inngrep i Ferrari SpA sine rettigheter når de oppgraderer Ferrari 488 modellen.

EU-domstolen vurderer vernet

Ferrari SpA, som har tapt saken i de lavere instansene i det tyske rettssystemet, har nå klaget saken inn for tysk høyesterett. For å få avklart spørsmål rundt rett til uregistrert design i EU sendte den tyske høyesteretten en henvendelse til EUs domstol i sommer og spurte blant annet om man kan anerkjenne rett til deler av en uregistrert design, der designdelene ikke er offentliggjorte alene, og der de aktuelle designtrekkene heller ikke fremstår som klart definerte deler av designen.

EUs vurdering vil få betydning

Det er ventet at EU retten vil komme med en veiledende uttalelse i løpet av neste år. Det blir spennende å se hva EU kommer frem til, siden vurderingen vil ha betydning for mange design som blir brakt på markedet uten å registreres.

Designregistrering er en billig forsikring

I påvente av uttalelse fra EUs domstol anbefaler vi sterkt å registrere nye design for hele eller deler av et produkt i EU, siden en slik registrering gir deg den lengste og best definerte rettigheten. Det er ikke alle som har Ferrari SpAs muskler til å kjempe for sin rett til en uregistrert design, og registrering er en langt billigere måte å bevise sin rett på enn å gå veien via en domstol. 

Mansory Siracusa 4XX er i utgangspunktet en Ferrari 488, men hvor deler av karosseriet er byttet ut for å gi bilen et design som minner om Ferrari FXX K. Det liker Ferrari dårlig. Men så langt mener domstolene at Mansory ikke har gjort noe ulovlig. Foto: Mansory Design & Holding GmbH.

Én søknad – beskyttelse i 27 land

Produkter med god design kan gi eieren et viktig konkurransefortrinn i kampen om kundene.

Med sin nærhet til Norge, sine 27 medlemsland og rundt 450 millioner innbyggere, er EU et stort og attraktivt marked for nordmenn. Derfor kan det være viktig å sikre seg designrettigheter i dette området. Ved å inngi én søknad til det europeiske kontoret for varemerke- og designsaker, EUIPO, kan man få enerett til design som gjelder i hele EU.

Hva burde Ferrari gjort annerledes?

Neste artikkel om EU design skal handle om registreringsprosessen og hvordan Ferrari SpA kanskje kunne ha unngått konflikten. Ta gjerne kontakt med oss i Håmsø Patentbyrå dersom du har spørsmål om registrering av designen din og hva slik enerett kan bety for deg.

Andre innlegg

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Håmsø Patentbyrå er nominert til Managing IP Awards 2024

Managing IP Awards-programmet er dedikert til å hedre enestående bidrag og fremskritt innen immaterielle rettigheter fra det foregående året. Prisene anerkjenner fremragende arbeid innen en rekke områder innen immaterielle rettigheter i over femti juridiske...

Statsflagg i vinden – Håmsøs klient vant frem

Statsflagg i vinden – Håmsøs klient vant frem

Etter overbevisende argumentasjon fra Håmsøs side, snudde Patentstyret og innvilget vår klients varemerke. Dette på tross av at de innledningsvis mente at merket var egnet til å oppfattes som det danske statsflagget.