Varemerke

Hva kreves ved overdragelse?

Hva kreves når en søknad eller varemerkeregistrering overdras til andre?

Når en søknad eller registrert varemerke skal overdras til en ny rettighetshaver, må dette dokumenteres ved innlevering av overdragelseserklæring fra gammel til ny rettighetshaver. Overdragelseserklæringen leveres i original eller som bekreftet kopi.

Ved overdragelse til ny rettighetshaver må det også innleveres ny fullmakt fra den nye rettighetshaveren til patentbyrået.

Det betales ikke offentlige gebyr for slik endring. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.

Kontakt oss når det gjelder spørsmål om saker i andre land.