Varemerke

Krav om innbetaling/varsel

Jeg har fått krav om innbetaling/varsel om registrering – må jeg betale for å opprettholde mine rettigheter?

Fra tid til annen dumper det brev ned i postkassen eller via e-mail hvor du kan finne mye informasjon om en av dine registrerte søknader. Som regel følger det med en faktura med tilbud om oppføring i et register dersom fakturaen blir betalt, og i verste fall et innbetalingskrav der konsekvensene av ikke å betale beskrives som forholdsvis alvorlige. Det kan f.eks se slik ut:
Hva skal jeg gjøre?

1.   Dersom du har overlatt til et patentbyrå å være fullmektig for deg, og byrået også skal ta hånd om årsavgifter/fornyelse, skal du forholde deg rolig. Byrået vil varsle deg når noe skal betales eller en sak registreres. Henvendelser av det slaget som er nevnt ovenfor, har først og fremst til hensikt å få penger fra deg! Du får ingen nyttig gjenytelse.

2.   Dersom du er i tvil, ta kontakt med patentbyrået som er fullmektig for deg.

3.   Dersom du ikke bruker et byrå som fullmektig eller til betaling av årsavgifter/fornyelser, skal du i det minste kontrollere om henvendelsen gjelder årsavgift/fornyelse i et land der du har en sak registrert. Kontroller også om henvendelsen kommer fra et firma som du samarbeider med i det aktuelle landet

Hederlige unntak fra regelen:

1.   Informasjon fra WIPO (World Intellectual Property Organization) bør omgående oversendes ditt patentbyrå for vurdering.