Varemerke

Hvorfor søke varemerkebeskyttelse?

Et varemerke får først sin verdi når det forbindes med produkt og bedrift på en positiv måte og derved gir varemerkeeieren en konkurransemessig fordel. Bak et godt varemerke ligger det som regel et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser.

De varemerkene du bruker for dine varer og tjenester er derfor blant dine mest verdifulle aktiva! Derfor er det viktig å ha sikret eneretten til dine egne varemerker.

Når du kan dokumentere rettigheter til varemerker, har du et godt utgangspunkt for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader og for å inngå salgs- og lisensavtaler med andre.