Varemerke

Hva kreves ved endringer av navn/adresse?

Hva kreves når den registrerte rettighetshavers navn og/eller adresse skal endres?

Ved endring av registrert rettighetshavers navn (endring av for eksempel firmaets navn) må navneendring kunne dokumenteres i firmaregisteret. Det betales ikke offentlige gebyr for slik endring. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.

Ved endring av registrert rettighetshavers adresse behøves ingen dokumentasjon. Det betales ikke offentlige gebyr for slik endring. Kontakt oss for pris når det gjelder byråhonorar.