Varemerke

Hva kan varemerkebeskyttes?

Et grafisk kjennetegn kan registreres som varemerke. Det kan bestå av ord, figurer, kombinasjoner av ord og figurer. Også formen, utstyret og emballasjen til en vare kan danne et varemerke. Du kan også registrere lyd- og luktmerker.

Et registrert varemerke kan ikke være bare beskrivende. Dermed kan det ikke oppnås beskyttelse for ren tekst som brukes for å beskrive en vare. Dette gjelder merker som kun angir varens art eller egenskaper ved varen, for eksempel "grovbrød" for brød eller "sko" for skotøy.

Dersom et nyere varemerke (eller firmanavn) kan forveksles med et eldre varemerke som andre har eneretten til, kan det ikke registreres, og det bør heller ikke brukes. Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en varemerkeundersøkelse blant tidligere registrerte rettigheter før man velger hvilket varemerke man vil bruke og registrere.

Et varemerke behøver ikke være nytt for å kunne registreres.