Varemerke

Hva er forskjellen på TM og ®?

Et varemerke merket med TM (TradeMark) (for eksempel AlfaTM) er bare et signal fra den som bruker varemerket at dette er å betrakte som et varemerke, ikke for eksempel et firmanavn. Et slikt varemerke har i utgangspunktet ikke en juridisk beskyttelse.

Et varemerke merket med ® (for eksempel Beta®), er et registrert varemerke. Et slikt varemerke har den juridiske beskyttelsen som varemerkelovgivningen i registreringslandet gir. Et registrert varemerke har ikke denne beskyttelsen i land der det ikke er registrert.